Osnovne informacije

Oznaka ADPL-R-A
ISIN HRADPLRA0006
Broj izdanih dionica 4.199.584
Nominalna cijena dionice 100 HRK
Temeljni kapital  419.958.400 HRK uplaćen u cijelosti
Burza na kojoj su emitirane dionice: Zagrebačka burza
Kotacija Službeno tržište
Specijalisti  Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

 

Cijena dionice

ADPL-R-A

Datum 21.06.2018.
Prva 197,00 HRK
Najviša 198,00 HRK
Najniža 195,50 HRK
Zadnja 198,00 HRK
Promjena +0.00%
Količina 228,00
Promet 45111,50
Financijski kalendar*

15.02.2016. - Objava nerevidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu

29.04.2016. - Objava revidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu

29.04.2016. - Objava rezultata za I kvartal 2016. godine

14.07.2016. - Glavna skupština 2016.

27.07.2016. - Objava rezultata za II kvartal 2016. godine

28.10.2016. - Objava rezultata za III kvartal 2016. godine

17.02.2017. - Objava nerevidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu

28.04.2017. - Objava revidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu

28.04.2017. - Objava rezultata za I kvartal 2017. godine

26.07.2017. - Objava rezultata za II kvartal 2017. godine

27.10.2017. - Objava rezultata za III kvartal 2017. godine

 

*navedeni datumi su podložni promjenama

10 najvećih dioničara na 31.12.2017.
Vlasnik / nositelj računa Stanje %
OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI 1.259.875 30,00
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B 314.704 7,49
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 203.884 4,85
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF KATEGORIJE B 121.980 2,90
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. / KAPITALNI FOND d.d. 116.541 2,78
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU 105.349 2,51
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT 90.938 2,17
SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJA B 87.501 2,08
ADP-ESOP d.o.o. 81.834 1,95
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 70.774 1,69
UKUPNO: 2.453.380 58,42

 

Analitičari koji prate AD Plastik d.d.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.  Đivo Pulitika
Kontakt za investitore

Katia Zelić, Savjetnik za financije

Tel: +385 21 206 640 
Fax: +385 21 275 640 
E-mail: informacije@adplastik.hr