KOORDINATOR ZAŠTITE (m/ž)

KOORDINATOR ZAŠTITE (m/ž)

OPIS POSLA

 • Sprovođenje upoznavanja radnika sa opasnostima i merama zaštite od požara na njihovim radnim mestima kao i nadzor sprovedenih mera ZOP-a
 • Organizovanje i nadzor sprovedenih ispitivanja i održavanja sistema i uređaja koji su u funkciji ZOP-a i kontinuirani nadzor ispravnosti istih
 • Izrada dokumenta i vođenje propisanih evidencija iz područja ZOP-a i izveštavanje nadređenih
 • Organizovanje i upravljanje sprovedenih vatrogasnih vežbi
 • Učestvovanje u akciji gašenja požara i sanaciji ekoloških i drugih akcidenata
 • Sprovodi postupak procene rizika
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Surađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Prati zakonske propise iz oblasti zaštite životne sredine (ZŽS)
 • Izrada planova i programa za zaštitu i sanaciju životne sredine i prati realizaciju godišnjeg programa mera ZŽS
 • Obavlja aktivnosti za klasifikaciju otpada prema poreklu, sastavu i daljoj nameni
 • Sprovodi potrebne mere i obavlja poslove odgovornog lica za upravljanje otpadom i izrađuje godišnje izveštaje tokova otpada

ODGOVORNOSTI

 • Odgovornost za rad službe (ZOP, bezbednost i zdravlje na radu)
 • Odgovornost za primenu propisa, uputstava i sprovođenje mera zaštite (ZOP, bezbednost i zdravlje na radu)
 • Odgovornost za sprovođenje i nadzor održavanja, pregleda i ispitivanja, funkcionalnost sistema, uređaja i opreme koji su u funkciji ZOP-a i bezbednosti i zdravlja na radu
 • Odgovoran za ispitivanje emisije u vodi i vazduhu u skladu sa zakonom
 • Odgovoran za dezinsekciju, deratizaciju, dezinfekciju, privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, sekundarnih sirovina i reciklažu u privrednom društvu
 • Odgovorno lice za upravljanje otpadom

TRAŽENE KOMPETENCIJE

 • Diplomirani inženjer zaštite životne sredine, (ili zaštite na radu) VII stepen
 • Najmanje 3 godine rada u struci
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Korišćenje MS Office programa
 • Prezentacijsko – komunikacijske sposobnosti, upornost, marljivost, otvorenost, srdačnost u komunikaciji
 • Kooperativnost, sklonost timskom radu, kontinuirano učenje, kreativnost

PREDNOSTI

 • Položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i ZOP-a

VEŠTINE

 • Sklonost praktičnom rešavanju problema
 • Odgovornost, Preciznost, Kooperativnost – timski rad

Za sve dodatne informacije koje niste pronašli na našim stranicama, obratite nam se direktno.

Korporativne komunikacije

Lori Vitaljić, Komunikacijski savjetnik