Anketni upitnik

Anketni upitnik

Želimo ispitati vaše mišljenje o važnosti pojedinih tema iz područja društveno odgovornog poslovanja i kvaliteti našeg izvještavanja o njima, stoga vas molimo da iskreno odgovorite na pitanja. Ispunjavanje ovog anketnog upitnika u potpunosti je dobrovoljno.

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

Uputa:

Važnost teme

Ocijenite brojkama od 1 do 4 u ovisnosti o tome koliko Vam je izvještavanje o pojedinoj temi važno

Ocjenjivanje: 1 - uopće mi nije važna; 2 - uglavnom mi nije važna; 3 - uglavnom mi je važna; 4 - izrazito mi je važna

Napomene

Molimo napišete svoje komentare u navedenoj rubrici kako biste nam pomogli poboljšati, izmijeniti ili dopuniti izvještavanje o pojedinoj temi.