REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA (m/ž)

OPIS POSLA

  • Stručna pomoć radnicima i njihovima povjerenicima u provedbi zaštite na radu i zaštite okoliša i njihovom osposobljavanju
  • Nadzor na otklanjanju utvrđenih nedostataka glede zaštite na radu i zaštite okoliša
  • Praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ispisivanje uvjerenja o osposobljenosti radnika za rad na siguran način
  • Vođenje evidencije o vrsti i količini otpada, o periodičkom ispitivanju oruđa za rad, ispitivanju radne okoline i gromobranskih instalacija, ispitivanju voda te vođenje evidencije o poslovima zaštite okoliša

UVJETI

  • SSS / VŠS / VSS smjera zaštite na radu ili tehničkog smjera
  • Položen stručni ispit (opći dio) sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita N.N. br. 112/2014
  • Korištenje MS Office paketa

NUDIMO

  • Motivirajuće, razvojno, stabilno i strukturirano radno okruženje
  • Profesionalnu edukaciju i mentorstvo u cilju daljnjeg usavršavanja
  • Planirani razvoj karijere u skladu s uzajamnim očekivanjima

Rok prijave: do 04.03.2020.

Natječaji za posao

Datum Radno mjesto
Lokacija Vrsta posla