RUKOVODILAC SLUŽBE TEHNOLOGIJE (m/ž)

OPIS POSLA

 • Učestvuje u provođenju preventivnih i korektivnih aktivnosti za uklanjanje poremećaja u toku i nakon proizvodnje
 • Redovno prati i kontroliše parametre procesa proizvodnje i izveštava o ostvarenju zadanih ciljeva (škart, utrošak materijala, brzina ciklusa)
 • Predlaže plan stručnog osposobljavanja i obrazovanja radnika i učestvuje u njegovom sprovođenju i realizaciji
 • Osigurava uslove sa stanovišta tehnologije za kvalitetno i nesmetano odvijanje proizvodnje
 • Odobrava tehnološke postupke
 • Nadzor nad tehnološkim procesima i unosa matičnih podataka o procesu u informacioni sistem
 • Nadzor nad timovima analize problema po radnim centrima
 • Realizaciju projekata industrijalizacije ako ih vode zaposleni službe
 • Prepoznaje ponavljajuće greške, otkriva uzroke i provodi mere za njihovo otklanjanje
 • Učestvuje u rešavanju reklamacija kupaca i reklamacija dobavljačima te realizaciji korektivnih aktivnosti za uklanjanje uzroka reklamacija

OVLAŠĆENJA/ODGOVORNOSTI

 • Upravljanje timom tehnologa, definicija i nadzor nad aktivnostima, definisanje prioriteta
 • Predlaganje i učestvovanje u realizaciji korektivnih mera i mera za poboljšanje u skladu sa pravilima struke, opštim aktima, ciljevima i planovima
 • Odgovornost za izradu i primenu radnih uputstava
 • Odgovornost za sprovođenje kontinuiranog poboljšanja proizvodnih procesa u serijskoj proizvodnji
 • Pravovremenost i kvalitet realizacije aktivnosti industrijalizacije iz oblasti delokruga odgovornosti

TRAŽENE KOMPETENCIJE

 • VI/VII stepen stručne spreme tehničkog smera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
 • Prednost radno iskustvo u proizvodnim procesima tehnologije brizganja
 • Korišćenje MS-Office programa
 • Aktivno korišćenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Sklonost timskom radu, kontinuirano učenje, kreativnost

PREDNOSTI

 • Poznavanje procesa brizganja plastike
 • Iskustvo u autoindustriji

VEŠTINE

 • Sklonost praktičnom rešavanju problema
 • Odgovornost, preciznost, kooperativnost – timski rad
 • Sklonost praktičnom rešavanju problema
 • Otvorenost za promene i prilagodljivost
 • Izuzetna organizovanost

Rok prijave: do 09.09.2020.

Natječaji za posao

Datum Radno mjesto
Lokacija Vrsta posla