RUKOVODITELJ ZAŠTITE OD POŽARA (m/ž)

OPIS POSLA

 • Provedba osposobljavanja i provjere osposobljenosti radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Provedba upoznavanja radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara na njihovim radnim mjestima
 • Nadzor provedbe mjera  i  stanja ZOP-a
 • Izvješćivanje nadređenih u svezi stanja ZOP-a
 • Izrada dokumenta i vođenje propisanih evidencija  iz područja ZOP-a
 • Organiziranje i upravljanje provedbom vatrogasnih vježbi
 • Sudjelovanje u akciji gašenja požara i sanaciji  ekoloških i drugih akcidenata
 • Odgovornost za rad odjela ZOP, za primjenu propisa i uputa i provedbu mjera zaštite od požara
 • Odgovornost za provedbu i nadzor održavanja, pregleda i ispitivanja, te funkcionalnost sustava, uređaja i opreme  koji su u funkciji ZOP-a

UVJETI

 • VSS dipl.ing.sigurnosti/stručni specijalist ing.sec., smjer zaštita od požara
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Korištenje MS Office programa
 • Položen stručni ispit sukladno Programu stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara N.N. 141/11
 • Poželjno radno iskustvo iz područja ZOP-a u industriji i/ili u pravnim osobama kategoriziranim u I ili II kategoriju ugroženosti od požara.

NUDIMO

 • Motivirajuće, razvojno, stabilno i strukturirano radno okruženje
 • Profesionalnu edukaciju i mentorstvo u cilju daljnjeg usavršavanja
 • Planirani razvoj karijere u skladu s uzajamnim očekivanjima

Natječaji za posao

Datum Radno mjesto
Lokacija Vrsta posla