Termék- és folyamattervezés az autóiparban

Mate Gojsalić, az AD Plastik Csoport folyamatfejlesztési igazgatója vendégelőadóként előadást tartott a Szakmai Tanulmányok Egyetemi Tanszékén gépészmérnöki szakmai tanulmányokat folytató hallgatók számára, a Műanyag terméktervezés kollégium kereteiben, melynek témája a „Termék- és folyamattervezés az autóiparban“ volt. Azt, hogy a megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő hasznosítása mennyire érdekes a hallgatók számára, legjobban kérdéseik és érdeklődésük mutatja az együttműködés e formájának folytatása iránt.