Adatvédelmi irányelvek

JOGI NYILATKOZAT

Ez a honlap az AD Plastik d.d., Matoševa 8, 21210 Solin cég tulajdonát képezi.

OIB (Személyi azonósító szám): HR48351740621

Cjsz.: 060007090

IBAN: HR04 2340 0091 1101 53711 

SWIFT: PBZGHRXX

Szerzői jog

Minden jog fenntartva. A honlapon található szövegek, képek, grafikák, hangok, animációk és videók a szerzői és egyéb jogokat védő jogszabályok védelme alatt állnak. Nem megengedett e weboldal tartalmának kereskedelmi célokra vagy redisztribúció céljából történő másolása, terjesztése, módosítása, vagy harmadik felek számára történő rendelkezésre bocsátása, illetve azok nem módosíthatók és nem használhatók fel más webhelyeken.

Információ

Bár az ezen az oldalon található információk összegyűjtése és bemutatása során ésszerű óvatossággal járt el, jelen vállalat nem nyújt semmiféle kifejezett vagy közvetett garanciát azok pontosságára, teljességére, hasznosságára vagy a felhasználók részéről történő bármiféle felhasználásra való alkalmasságára, és ezzel kifejezetten megtagadja felelősségét az esetleges hibákért vagy mulasztásokért.

A vállalat ismeretei szerint az e honlapon közzétett vállalati és pénzügyi információk pontosak voltak az érintett szabályozó hatóságnál történt benyújtás időpontjában, az egyéb dokumentumok esetében pedig azok eredeti közzétételének napján.

Az ilyen információk e weboldalon történő közzététele önmagában nem garantálja, hogy az információ benyújtásának időpontja óta nem történt változás, vagy, hogy a bejelentés, vagy az eredeti közzététel időpontját követő bármely időpontban az információ pontos, vagy naprakész.

Felelősség

A szolgáltatott információk és a jelen oldalakon tett nyilatkozatok nem jelentenek semmiféle kifejezett, vagy hallgatólagos garanciát. A weboldal többek között információkat tartalmaz a vállalat jövőbeli fejlődéséről és/vagy elvárásairól, amelyekért az AD Plastik nem vállal semmilyen felelősséget.

Hivatkozások

Weboldalaink tartalmaznak harmadik felek külső webhelyeire mutató hivatkozásokat, amelyek tartalma a mi ellenőrzésünkön kívül esik. Ennek megfelelően e külső tartalomért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Kapcsolódó webhelyek esetén mindig az adott weboldal szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős az azon található tartalomért. A hivatkozott oldalakat felülvizsgáltuk, és a csatolás időpontjában úgy tűnt, hogy nem tartalmaznak törvénytelen tartalmat. Szeretnénk azonban rámutatni, hogy nincs befolyásunk a kapcsolódó oldalak tervezésére és tartalmára. Ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget az ott közölt információk pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért, és nem garantáljuk, hogy azok naprakészek.

ADATVÉDELMI POLITIKA

Az AD Plastik gondoskodik a személyes adatok védelméről. Ennek során egyértelmű és könnyen érthető felvilágosítást szeretnénk adni a következőkről:

 • milyen adatokat gyűjtünk, és milyen módon végezzük a személyes adatok gyűjtését
 • hogyan használjuk fel adatait
 • milyen hosszan tároljuk adatait és miért
 • milyen módon védjük az Ön adatait
 • mely partnereinkkel folytatunk adatcserét
 • a weboldalon használt sütikről és eszközökről
 • milyen módon érvényesítheti jogait

Az ezen információval kapcsolatos érdeklődést, észrevételeket, vagy kérdéseket, valamint az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit az e webhelyen végzett tevékenységek részeként összegyűjtött adatokkal kapcsolatban a következőképpen teheti meg:

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Az AD Plastik tiszteletben tartja az Ön magánjellegű adatait és csak azokat gyűjti, amelyek fontosak a következők tekintetében:

 • közvetlen kommunikáció az Ön által kezdeményezett kérdésekkel kapcsolatban
 • foglalkoztatással kapcsolatos információk gyűjtése
 • felhasználói élmény javítása a weboldalon

E weboldalak részeként az AD Plastik nem kér Öntől olyan adatokat, amelyek a különleges adatok kategóriájába tartoznak.

Az AD Plastik webhelyein végzett bizonyos tevékenységek során adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön maga ad meg, ha:

• érintkezésbe lép velünk

• pályázatot nyújt be

Ebben a vonatkozásban a név és a vezetéknév, a cím és a kapcsolattartási adatok összegyűjthetők, valamint a pályázat benyújtásának részeként összegyűjthetők azok az adatok, amelyeket az önéletrajz vagy a benyújtott foglalkoztatási pályázat részeként szolgáltat.

Az AD Plastik automatikusan gyűjti a következő adatokat a webhely látogatásakor és használatakor is:

• a szolgáltatáshasználati nyilvántartást, amely IP-címet is tartalmazhat, a hozzáférés idejét és időtartamát, a böngésző típusát, az AD Plastik webhelyekhez való hozzáférés módját, a megtekintett oldalakat.

SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ÖN JOGAI

A begyűjtött adatokat, valamint az Önnel való kommunikáció során az AD Plastik tudomására jutott adatokat a következők szerint dolgozzuk fel:

 • rendeltetésük szerint
 • a vonatkozó szabályozás alapján, meghatározott célra
 • jogos érdek alapján

Ön jogosult:

 • tudni milyen adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk őket fel
 • azokat módosítani és törölni
 • az Önre vonatkozó tartalom átvitelére
 • utólagosan visszavonni a korábban adott hozzájárulásokat, részben, vagy egészben
 • elutasítani az olyan fajta adatfeldolgozást, amely termékekkel, vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából történik.

Jogait az osobnipodaci@adplastik.hr e-mail útján érvényesítheti.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogaira vonatkozó érdeklődés, észrevételek, vagy kérések tekintetében, valamint panasztételi szándék esetén a személyes adatok védelméért felelős Hivatalhoz fordulhat segítségért.

Az AD Plastik az Ön személyes adatait a következő célokból használhatja fel:

 • a céghez intézett kérdésre való válasz
 • a webhely használatának a lehetővé tétele és megkönnyítése
 • a potenciális munkahelyre vonatkozó adatfeldolgozás lehetővé tétele 

Adatfeldolgozás

Adatok

Őrzés célja és tartama
Kommunikáció a kapcsolattartó űrlapon keresztül (elérhetőség, beszállítói elérhetőség és elérhetőség a karrier kategóriában)Családnév és keresztnév, e-mail cím, telefon, üzenet tartalmaAz adatok megalapozott érdeklődés alapján kerülnek feldolgozásra abból a célból, hogy az összes érdekelt fél időben megfelelő választ kapjon, és legfeljebb 1 évig őrizhetők.

Hallgatói, vagy diák gyakorlatra való jelentkezés feldolgozása
Családnév és keresztnév, cím, e-mail cím, mobil telefon, végzettségről szóló adatok, önéletrajz és motivációs levél tartalma
Az adatok megalapozott érdeklődés alapján kerülnek feldolgozásra abból a célból, hogy az érdekelt jelentkezők számára lehetővé tegyük a hallgatói és diák gyakorlatot, és legfeljebb 1 évig őrizhetők.
Foglalkoztatásra való jelentkezés feldolgozása Családnév és keresztnév, cím, e-mail cím, mobil telefon, végzettségről szóló adatok, önéletrajz és motivációs levél tartalmaAz adatok megalapozott érdeklődés alapján kerülnek feldolgozásra abból a célból, hogy az érdekelt jelentkezők számára lehetővé tegyük a munkavállalást, és legfeljebb 2 évig tárolhatók.

Az AD Plastik harmadik személyeknek nem adja el, bérbe, vagy kölcsönbe a személyes adatokat. 

ADATBIZTONSÁG ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Stratégiánk az, hogy megvédjük az Ön adatait. 

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk abban, hogy adatait megvédjük a jogtalan hozzáféréstől, közzétételtől, vagy törléstől, függetlenül a tárolás, vagy feldolgozás helyétől, valamint a tárolás formátumától. Az AD Plastik megbízható partnerek szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek kötelesek a magas szintű védelmi standardok betartására.

Elismert információbiztonsági szabványokat alkalmazunk:

 • kockázatértékelésen alapuló technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket hajtunk végre
 • minimalizáljuk az adatok kitettségét
 • ellenőrizzük az adatok begyűjtését, tárolását és feldolgozási módját
 • ahol lehetséges, az adatokat álnéven vezetjük és anonimizáljuk   
 • szervezeti és technikai védelmi intézkedéseket teszünk
 • a személyes adatok jogtalan begyűjtését és a velük való visszaélés leleplezését elősegítő intézkedéséket teszünk
 • intézkedéseket teszünk a lehetséges károk minimalizálása érdekében.

Gondoskodunk az adatfeldolgozó rendszer integritásáról és elérhetőségéről, a legújabb technológiai megoldásokat alkalmazva, az adatokat pedig a könnyen elérhető adatbázisokban tároljuk Horvátországban. Tudatában vagyunk annak, hogy nem létezik teljesen biztonságos rendszer, de folyamatosan dolgozunk a fejlesztéseken.

ADATOK KÖZZÉTÉTELE ÉS ÁTVITELE HARMADIK SZEMÉLYEKNEK

Harmadik személy alatt azokat a partnereket kell érteni, amelyeket a cég az oldalunk működéséhez és a vállalati kommunikációhoz szükséges adatfeldolgozás végrehajtásához alkalmaz. A partnereink az AD Plastik Csoporttal fennálló szerződés révén kötelesek betartani a bizalmasságra vonatkozó rendelkezéseket, valamint érvényesíteni a szervezeti és műszaki védelemre vonatkozó intézkedéseket, és csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokhoz van hozzáférésük.

Harmadik személyek az alábbi feltételek mellett dolgozhatják fel adatait: 

 • az AD Plastik honlapjának működése érdekében
 • a törvény által előírt esetekben a következő céllal:
  • vonatkozó törvény, rendelet, vagy egyéb szabályozás betartása
  • az AD Plastikhoz kapcsolódó csalás és biztonsági, vagy műszaki hiba felfedezése, megakadályozása, vagy megoldása

Ennek során a szolgáltatók és harmadik személyek az AD Plastik által kiadott útmutatásban, a jelen dokumentumban és más vonatkozó rendeletekben, szabványokban, titoktartási és biztonsági intézkedésekben foglaltakkal összhangban járnak el.

A harmadik személyek felé történő adatátvitelről többet az osobnipodaci@adplastik.hr. e-mailen tudhat meg.

SÜTIK ÉS MÁS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

Az AD Plastik weboldalai használatának elemzésére olyan eszközöket használunk, amelyek célja kínálatunk minőségének javítása.  

Ezzel kapcsolatban úgynevezett sütiket, valamint más eszközöket használunk.

A felhasználó és/vagy látogató a számítógépén, vagy mobiltelefonján használt megfelelő beállításokkal elutasíthatja, vagy törölheti a sütiket. Azonban, ez korlátozhatja az AD Plastik weboldal egyes funkcióinak használatát.

Ezek az eszközök sütiket, látogatói IP címet, mobileszköz azonosítót, böngészőadatokat és hasonlókat gyűjthetnek és tárolhatnak.

ADATOK TÖRLÉSÉRE, KORLÁTOZÁSÁRA ÉS HELYESBÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JOG

Bármikor elküldheti kérelmét az AD Plastiknak, hogy törölje a weboldal használata során begyűjtött személyes adatait vagy korlátozza a kapcsolattartási adatok felhasználásának célját. 

Az AD Plastiknak jogában áll elutasítani a kérelmet, ha nem tudja azonosítani Önt a személyes adatok tulajdonosaként.  

A személyes adatok törlését a következő módon lehet kérvényezni:

Korlátozzuk azon adatok törlését, amelyek tekintetében a megfelelő előírásoknak és a cég megalapozott érdekeinek megfelelően kötelező azok őrzése, vagy feldolgozása.

JELEN INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSA

Időnként módosíthatjuk a jelen dokumentumban bemutatott információkat a személyes adatok védelmének javítása érdekében, vagy új funkciók hozzáadása esetén. Minden módosítás a dokumentum weboldalra történő feltöltése után lépn életbe.

A jelen dokumentumban bemutatott információk utolsó módosítására 2019. augusztus 1-én került sor, és azok 2018. május 25. óta érvényesek.