Társadalmi felelősségvállalás

drustvena-odgovornost

A társadalmi felelősségvállalás a mi választásunk!

A társadalmi felelősségvállalás az AD Plastik Csoport üzleti modelljének alkotó része és a vállalat fejlődési politikájának egyik legfontosabb eleme. A közösség jóléte és egyensúlya minden korszerű vállalat fenntartható fejlődésének az alapját képzi, ezért a beruházások a társadalmilag felelős üzletvitel minden szegmensére vonatkozóan stratégiailag kerülnek megtervezésre.

Pozitivni učinak na zajednicu

Pozitív hatás a közösségre

Az AD Plastik saját működésével hozzájárul a tágabb értelemben vett közösség fejlődéséhez és lépést tart a fenntartható fejlődés globális céljaival. Jelentős gazdasági teljesítményünk van azokban a régiókban és országokban, ahol jelen vagyunk, stabil és fenntartható gazdasági növekedést és olyan munkahelyeket biztosítunk, ahol a dolgozók méltósággal végezhetik munkájukat. Hozzájárulunk a telephelyeinknek székhelyet adó országok ipari fejlődéshez, valamint a kialakított partneri és beszállítói hálózatnak növekedést, fejlődést és új munkahelyeket biztosítunk. A legújabb autóipari trendeket követve kis- és középvállalatok soránál serkentjük az innovációt és folyamatos technológiai fejlődést biztosítunk. Üzletvitelünkkel pozitív hatással vagyunk a lakosság életszínvonalára és a különbségek csökkentésére. A környezet, az alkalmazottak és a közösség iránti felelősség a vállalati működés összes folyamatában jelen van.

Pozitivni učinak na zajednicu

Az alkalmazottak egészsége és biztonsága

Az AD Plastik Csoport feltétel nélkül gondoskodik az alkalmazottak egészségéről és biztonságáról, valamint a munkafeltételek javításával, munkahelyi sérülések és foglalkozási megbetegedések megelőzésével és megakadályozásával állandóan a munkavédelem fejlesztésén van. A munkavédelmi rendszer az üzletvitel részét képzi és megfelel az adott ország törvényi előírásainak.

Pozitivni učinak na zajednicu

Környezetvédelem

A környezet iránti felelősség a vállalat összes tevékenységében jelen van. A források felhasználásában és hulladékkezelésben felelősen járunk el, figyelünk a társadalmi felelősségre a beszerzési láncban, a legújabb technológiák, megújuló energia és zöld anyagok használatával csökkentjük a környezetre kifejtett negatív hatást. A környezetvédelmi és energiakezelési politikáink a tevékenységünk alapját képzik és meghatározzák a fejlődési irányunkat. A környezet iránti tartós felelősségünk tudatában állandóan követjük és fejlesztjük a környezetre hatással lévő tényezőket.

Fenntarthatóságról szóló jelentés

A fenntarthatóságról szóló jelentésekben az AD Plastik Csoport bemutatja a gazdasági, környezeti és társadalmi téren elért eredményeit. A kommunikáció javítására és a véleménycsere serkentésére törekszünk az összes velünk együttműködő féllel. Az összes velünk együttműködő fél érdekeinek felismerésére törekszünk, így a vállalat sikerében érdekelt egyéneket, csoportokat, szervezeteket és vállalatokat arra ösztönözzük, hogy csatlakozzanak hozzánk a jelentések kidolgozásánál. A közvetlen és transzparens kommunikáció kimondottan fontos, így minden érdekelt fél a kérdőív kitöltésével kifejtheti véleményt a jelentésről és a számukra fontos témákról. kérdőív.

Kódex és üzletpolitika

Az AD Plastik Csoport Üzleti viselkedésmód kódexe a vállalat értékeinek, a törvényeknek és előírásoknak, valamint az autóipari szabványoknak megfelelően rögzíti a követendő szabályokat.

Üzletpolitikai és magatartási kódex A szponzorációra és adományokra vonatkozó szabályzat

Az AD Plastik 2005. május 23. óta aláírója a Horvát Gazdasági Kamara üzleti etikai kódexének.

A Horvát Gazdasági Kamara etikai kódexe

Díjak