Društvena odgovornost

Drustvena Odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje naš je izbor!

Društveno odgovorno poslovanje dio je poslovnog modela AD Plastik Grupe i jedna od najvažnijih sastavnica razvojne politike kompanije. Dobrobit i stabilnost zajednice temelji su održivog razvoja svake moderne kompanije, zato se strateški planiraju ulaganja u napredak po svim segmentima društvenog odgovornog poslovanja.

Pozitivni učinak na zajednicu

Pozitivni ekonomski učinak na zajednicu

AD Plastik Grupa u svom poslovanju doprinosi razvoju šire društvene zajednice i u potpunosti nastoji slijediti globalne ciljeve održivog razvoja. Imamo značajan gospodarski učinak u regijama i državama u kojima poslujemo te osiguravamo stabilan i održiv gospodarski rast i radna mjesta na kojima je zaposlenicima omogućen dostojanstven rad. Doprinosimo industrijalizaciji zemalja svog poslovanja, a oko sebe smo izgradili mrežu partnera i dobavljača kojima omogućavamo rast, razvoj i zapošljavanje. Prateći najnovije trendove u autoindustriji, potičemo inovativnost i kontinuirani tehnološki napredak niza malih i srednjih poduzeća. Svojim poslovanjem pozitivno utječemo na rast životnog standarda stanovništva i smanjenje nejednakosti. Briga o okolišu, zaposlenicima i zajednici uključeni su u sve procese poslovanja kompanije.

Pozitivni učinak na zajednicu

Zdravlje i sigurnost zaposlenika

AD Plastik Grupa bezuvjetno brine o zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika, stalno unaprjeđuje zaštitu na radu osiguravanjem sigurnih radnih uvjeta, prevencijom te sprječavanjem ozljeda na radu i nastanka profesionalnih bolesti. Sustav zaštite na radu implementiran je u sustav poslovanja i usklađen sa zahtjevima zakonodavstva država u kojima poslujemo.

Pozitivni učinak na zajednicu

Očuvanje okoliša

Odgovornost prema okolišu sastavni je dio svih poslovnih aktivnosti kompanije. Odgovorno koristimo resurse i gospodarimo otpadom, skrbimo o društvenoj odgovornosti u dobavljačkom lancu, smanjujemo negativan utjecaj na okoliš koristeći najnovije tehnologije, obnovljivu energiju i zelene materijale. Naše politike zaštite okoliša i upravljanja energijom predstavljaju okosnicu našeg ponašanja i djelovanja te osnovu u postavljanju ciljeva za unaprjeđenje. Svjesni svoje trajne odgovornosti prema okolišu, stalno nadziremo i poboljšavamo sve aspekte koji djeluju ili mogu djelovati na okoliš.

Izvještaji o održivosti

U svojim izvještajima o održivosti AD Plastik Grupa predstavlja svoje rezultate na planovima ekonomskog, okolišnog i društvenog učinka. Usmjereni smo na poboljšanje komunikacije i poticanje razmjene mišljenja sa svim svojim dionicima. Želimo kvalitetno prepoznati i zadovoljiti interese svojih dionika, stoga potičemo uključivanje u izvještavanje zainteresiranih pojedinaca, skupina, organizacija i tvrtki koje imaju, ili mogu imati, značajan interes u uspjehu kompanije. Direktna i transparentna komunikacija iznimno nam je važna pa svi zainteresirani mogu izraziti svoje mišljenje o izvještaju i temama koje su im značajne ispunjavajući anketu.

Kodeks i politike

Kodeks poslovnog ponašanja i politike AD Plastik Grupe propisuju pravila u skladu s vrijednostima kompanije, zakonima i propisima na snazi te najmodernijim standardima autoindustrije.

Kodeks poslovnog ponašanja i politike Pravilnik o sponzorstvima i donacijama

AD Plastik potpisnik je Kodeksa poslovne etike Hrvatske gospodarske komore od 23. svibnja 2005. godine.

Kodeks poslovne etike HGK

Nagrade