Investitori

Dionica

Cijena dionice

Vlasnička struktura

na dan 31.12.2020.

Dividenda

Kalkulator prinosa

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Kada će biti objavljeni sljedeći financijski izvještaji?

Kalendar objave financijskih izvještaja za tekuću godinu dostupan je u godišnjem izvještaju za prethodnu godinu i na internetskim stranicama kompanije. Svi financijski izvještaji i promjene objavljuju se na internetskim stranicama Zagrebačke burze i AD Plastika.

Hoće li biti isplaćena dividenda?

Odluka o isplati dividende donosi se na Glavnoj skupštini koja se održava u srpnju svake godine. Dividendna je politika kompanije isplata najmanje 50 posto raspoloživih sredstava.

Dioničar sam i zanima me kako mogu biti siguran da će mi biti isplaćena dividenda?

Isplata dividende izvršit će se temeljem dostupnih podataka evidentiranih u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (www.skdd.hr). Račun za isplatu dividende mora glasiti na ime vlasnika dionica i podaci o računu za isplatu moraju biti točni i potpuni kako bi se mogla izvršiti isplata.

Analitičari koji prate ADPL

Analitičari koji prate ADPL

Primjenjujući različite financijske modele, analitičari procjenjuju buduće poslovanje kompanije te određuju njezinu ciljanu vrijednost. Kod procjene budućeg poslovanja iznimno je važna visoka razina transparentnosti i kvaliteta komunikacije menadžmenta.

Bilo koje mišljenje, procjena ili prognoza analitičara vezano uz poslovanje AD Plastik Grupe predstavlja isključivo njihovo mišljenje, a ne nužno mišljenje, procjene i prognoze kompanije ili Uprave.

Kontakt za investitore

Katia Zelić, Voditelj odnosa s investitorima

Tel: +385 21 206 640