Your needs. Our drive.

Adp Grupa

AD Plastik Grupa

Vodeća smo kompanija za razvoj i proizvodnju komponenti interijera i eksterijera automobila u Hrvatskoj i jedna od vodećih u Istočnoj Europi.

Više
Upravljanje

Upravljanje

Struktura korporativnog upravljanja AD Plastik Grupe temelji se na dualističkom sustavu koji se sastoji od Uprave i Nadzornog odbora.

Više
Drustvena Odgovornost

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje dio je poslovnog modela AD Plastik Grupe i jedna od najvažnijih sastavnica razvojne politike kompanije.

Više
Nabava

Nabava

Cilj AD Plastik Grupe pružanje je visoke kvalitete usluga i proizvoda svojim kupcima uz optimizaciju troškova.

Više
Mediji

Mediji

AD Plastik Grupa redovito izvještava o svim promjenama u kompaniji, novim poslovima, rezultatima koje ostvaruje i ostalim relevantnim temama koje zanimaju naše dionike.

Više