Istraživanje i razvoj

Icon Research Hover

Višegodišnje iskustvo rada na različitim internacionalnim projektima, povezanost s institucijama i partnerima u regiji te korištenje niza različitih programskih rješenja pozicioniraju nas u sam vrh ponude inženjerskih usluga.
Naš inženjerski tim stručnjaka u mogućnosti je brzo odgovoriti na sve zahtjeve tržišta koji se pred njih postavljaju, stvarajući nove smjerove i više standarde. Surađujemo sa svojim kupcima od rane faze razvoja proizvoda, koristeći pritom suvremene alate i tehnike (Catia V5-V6, MoldFlow, Nastran, Abaqus, Marc Mentat) i primjenjujući specifična stručna znanja te prethodno stečena iskustva.

Usluge

Analiza tržišta i istraživanje

Analiza tržišta (benchmarking) suvremena je metoda pomoću koje se temeljem prikupljenih podataka omogućava učenje te se na vrlo jednostavan način uspoređuju i analiziraju različita rješenja izvedbe.
Analiza Trzista I Istrazivanje

Istraživački timovi specijalizirani za pojedinu tehnologiju, koristeći prema potrebi profesionalne eksterne usluge, svakom su kupcu u mogućnosti ponuditi rješenje koje će odgovoriti njihovim zahtjevima i pružiti im podršku u kreiranju optimalnog proizvoda.

Istrazivanje Razvoj Hidden

Razvoj proizvoda (optimizacija, studije izvedivosti)

Višegodišnjim radom u razvoju autoindustrije i suradnjom s različitim svjetskim proizvođačima automobila, članovi razvojnih timova AD Plastik Grupe stekli su bogato profesionalno iskustvo i znanje. To nam osigurava brze i sigurne reakcije unutar pojedinih projektnih struktura i zadataka.
Razvoj Proizvoda

Koristeći najmodernije alate razvijamo proizvode zajedno sa svojim kupcima od rane faze dizajna do početka serijske proizvodnje. Svaki proizvod ima svoj životni vijek od ideje do realizacije.

Pratimo životni vijek svakog proizvoda koristeći Catia V5 i PDM/PLM te pružamo sljedeće usluge:

  • 3D modeliranje sklopova i podsklopova proizvoda

    Odvija se po strogo određenim pravilima i normama kupaca kako bi se konačni proizvod uspješno uklopio u složeni sustav automobila koji podliježe strogim sigurnosnim normama. Svojom kvalitetom i izgledom proizvod ujedno treba probuditi strast za vožnjom kod krajnjeg kupca vozila, nudeći mu vrhunsku udobnost i sigurnost.

  • Izrada cjelokupne projektne i tehničke dokumentacije
  • CAE – Moldflow analize, FEM analize
Razvoj Proizvoda Hidden

Razvoj procesa

Razvoj procesa podrazumijeva detaljnu specifikaciju proizvodnog procesa od ulaza materijala do izlaza gotovog proizvoda. Na standardiziran, dokumentiran i povezan način planira se razvoj i tijek proizvodnog procesa uz stalnu kontrolu kvalitete i ispunjavanje specifičnih zahtjeva kupca.
Razvoj Procesa

U razvojno-istraživačkom centru AD Plastik Grupe temeljna usmjerenost procesa je na kvaliteti što je naša konkurentska prednost.

Neprekidnim ulaganjem u inovacije i obogaćivanjem stečenih znanja, udovoljavamo svim tehničkim i kvalitativnim zahtjevima svojih kupaca. Fleksibilnost, procesna rješenja najkompleksnijih problema i trajna potvrda kvalitete dodana su vrijednost našim kupcima na kojoj temeljimo svoju prepoznatljivost.

Kreiramo jednostavne i osmišljene procese koji osiguravaju trajnu kvalitetu proizvoda, a ujedno su stabilni kako bi tijek proizvodnog procesa bio nesmetan. Kako bismo svojim kupcima ponudili najbolja i najefikasnija rješenja, ponekad kombiniramo više tehnologija pazeći na zadovoljavanje njihovih tehničkih zahtjeva.

Kvaliteta, pouzdanost, inovativnost, preciznost, identifikacija prilika i implementacija rješenja, naša su vodilja u stvaranju najsuvremenijih dostignuća autoindustrije.

Razvoj Procesa Hidden

Reverzibilni inženjering

Koristimo suvremene metode 3D rapidprototypinga i skeniranja, odnosno trodimenzionalne izrade prototipskih uzoraka iz materijala sličnih stvarnom proizvodu te trodimenzionalne optičke mjerne sustave.
Reverzibilni Inzinjering

3D-skeniranjem služimo se tijekom procesa benchmarkinga, stvarajući 3D digitalnu bazu podataka iz koje se vrlo brzo može započeti dizajn ili redizajn proizvoda. Druga je primjena ove suvremene metode kontrola i mjerenje oblika i dimenzija već gotovih proizvoda, čime se kupcu osigurava precizna slika i jasna mjerna karta.

Rapidprototyping ili 3D printing tehnika je pomoću koje se u nekoliko sati virtualni CAD dizajn pretvori u fizički model. Uređaj učitava podatke iz 3D modela i slaže ih u mikronske nivoe koji se spajaju u kompaktan proizvod.

Ključne su prednosti ove tehnike:

  • Fleksibilnost dizajniranja koja omogućuje brze iteracije dizajna
  • Izrada prototipova
  • Smanjenje naknadne promjene dizajna nakon lansiranja projekta
  • Brža i bolja validacija dizajna
Reverzibilni Inzinjering Hidden

Validacija proizvoda

Validacija proizvoda podrazumijeva laboratorijska i dimenzijska ispitivanja, odnosno mjerenja proizvoda u različitim fazama projekta prema specifičnim zahtjevima i metodama usuglašenim s kupcem.
Validacija Proizvoda

Time se potvrđuje udovoljavanje tehničkim i aspektnim zahtjevima kupca za određeni proizvod proizveden prema planiranom procesnom rješenju.

Sve tvornice AD Plastik Grupe certificirane su prema standardima kvalitete upravljanja za dobavljače u automobilskoj industriji IATF 16949 kako bi udovoljile visokim zahtjevima automobilske industrije. Ujedno posjeduju certifikat ISO 14001:2015 kojim je definiran sustav upravljanja zaštitom okoliša i to je okvir kojim se osigurava njegova učinkovitost. Krajnji je cilj trajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Mjernica

Suvremeno opremljene mjernice omogućavaju mjerenja najsloženijih oblika proizvoda te izradu mjernih izvještaja u skladu sa zahtjevima kupaca.

Laboratorij

U moderno opremljenom laboratoriju za ispitivanje sirovina i proizvoda, na certificiranim napravama i uređajima, kvalitetni i stručni kadrovi samostalno razvijaju nove metode i naprave za ispitivanje fizikalnih, mehaničkih, toplinskih, električnih svojstava, osunčavanje vozila, starenje na atmosferilije, ponašanje pod UV svjetlom, otpornost na udar kuglom, udar vozila klatnom, otpornost na kemikalije, abraziju i izdržljivost.

Valiacija Proizvoda Hidden