Upravljanje

Uprava

Predstavljamo čelne ljude kompanije koji svojim znanjem i izvrsnošću u upravljanju te usmjerenošću na kvalitetu i rezultate, osiguravaju isporuku dodanih vrijednosti svim dionicima AD Plastik Grupe.

Marinko Došen

Marinko Došen

predsjednik Uprave

Rođen je u Rijeci gdje je i diplomirao na Tehničkom fakultetu stekavši zvanje magistar inženjer strojarstva. Završio je MBA na Zagrebačkoj poslovnoj školi – smjer naftni studij, a tijekom karijere pohađao je niz dodatnih seminara i profesionalnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu.
Karijeru je započeo kao pripravnik u hrvatskoj petrokemijskoj industriji, a od 1997. do 2004. godine obnašao je više rukovodećih i izvršnih funkcija, uključujući poziciju predsjednika Uprave DINE d.d.. Nakon toga je kao direktor investicijske kompanije Coca-Cola Bottling Energy Ltd. vodio izgradnju nekoliko energetskih projekata u Mađarskoj. Bio je izvršni direktor i član Uprave tvrtke Trast d.d., jedne od vodećih logističkih kompanija u Hrvatskoj, nakon čega kao predsjednik Uprave vodi projekt operativnog restrukturiranja društva Mirna, Rovinj.
U AD Plastik Grupu dolazi 2012. godine kao generalni direktor tvrtke ZAO PHR (danas AO AD Plastik Togliatti) u Rusiji, a predsjednikom Uprave imenovan je 2015. godine.
Uska mu je specijalnost upravljanje promjenama i krizni menadžment.

Katija Klepo

Katija Klepo

članica Uprave za prodaju i stratešku nabavu

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a svoju je poslovnu karijeru započela u odjelu kalkulacija cijena AD Plastika 1994. godine. Radila je na pozicijama rukovoditeljice ekonomskih poslova i pomoćnice izvršnog direktora područja razvoja ostalih programa, nabave i financija. Nakon formiranja službe kontrolinga i interne revizije, preuzima rukovođenje službom sa zaduženjem financijskog nadzora poslovanja svih društava unutar AD Plastik Grupe. S pozicije direktorice kontrolinga i interne revizije, u veljači 2008. godine preuzima dužnost članice Uprave AD Plastik Grupe koju obavlja i danas.

Mladen Peros

Mladen Peroš

član Uprave za razvoj, istraživanje i nabavu alata

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer motori i motorna vozila, a svoju je poslovnu karijeru započeo kao inženjer konstruktor u odjelu za razvoj i istraživanje kompanije Končar EVA u Zagrebu. U lipnju 1999. godine pridružio se timu AD Plastika kao konstruktor u odjelu konstrukcije. Svoju karijeru unutar kompanije brzo je razvijao pa tako ubrzo postaje voditelj projekta, direktor konstrukcije, direktor razvoja, pomoćnik člana Uprave za komercijalu i razvoj te potom i član Uprave za komercijalu i razvoj. U tom razdoblju značajan dio vremena provodi u Rusiji na razvoju tržišta i pokretanju novoformiranih društava. Od srpnja 2012. do veljače 2015. godine bio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe, nakon čega obavlja dužnost člana Uprave.

korporativno-upravljanje

Korporativno upravljanje

Struktura korporativnog upravljanja AD Plastik Grupe temelji se na dualističkom sustavu koji se sastoji od Uprave i Nadzornog odbora. Uprava i Nadzorni odbor zajedno s Glavnom skupštinom i Revizijskim odborom čine četiri ključne funkcije kompanije.

Članovi Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin predsjednik
Ivica Tolić zamjenik predsjednika
Ivka Bogdan članica
Bože Plazibat član
Igor Anatoljevič Solomatin član
Nadežda Anatoljevna Nikitina članica
Robert Kuhta član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova, uključujući pregled i ispitivanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva, o čemu izvještava Glavnu skupštinu.

Glavna skupština

Dioničari u poslovima dioničkog društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Glavna skupština nadležna je za odlučivanje o sljedećim pitanjima: izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, upotrebi dobiti, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, imenovanju revizora, izmjenama Statuta, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost.

Revizijski odbor
Ivica Tolić predsjednik
Dmitrij Leonidovič Drandin član
Igor Anatoljevič Solomatin član
Bože Plazibat član

Komisije nadzornog odbora

Komisije Nadzornog odbora potpomažu njegov rad na način da pripremaju odluke koje donosi Nadzorni odbor i nadziru njihovo provođenje.

Komisija za nagrađivanja
Ana Luketin predsjednica
Dmitrij Leonidovič Drandin član
Ivica Tolić član
Komisija za imenovanja
Ivica Tolić predsjednik
Nenad Škomrlj član
Dmitrij Leonidovič Drandin član

Dokumenti

Menadžment