Investitori

Ključni financijski podaci 2022.

Poslovni prihod 110,19 mil EUR

-26,3% u odnosu na 2021.

EBITDA 0,58 mil EUR

-96,5% u odnosu na 2021.

EBITDA marža 0,53 %

-1.060 bps u odnosu na 2021.

Neto dobit -9,73 mil EUR

NFD/EBITDA 65,15

DPS 0 EUR

Investicije 6,92 mil EUR

-32,0% u odnosu na 2021.

EPS -2,34 EUR

Prihodi

Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije i Rusije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.

Profitabilnost

Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.

Investicije

4,3

mil EUR

investicije u materijalnu imovinu u 2022.

2,6

mil EUR

investicije u nematerijalnu imovinu u 2022.

6,9

mil EUR

ukupne investicije u 2022.

Dug

Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.

Usporedbe ključnih
financijskih podataka

Prihodi i profitabilnost(mil.EUR) 2023. 2022. Index
Poslovni prihodi 129,22 14,62 883,86
Prihodi od prodaje 123,36 14,36 859,05
EBITDA 7,72 0,08 9.650,00
Amortizacija 10,24 1,62 632,10
Neto dobit -1,10 -1,29 85,27
Bilanca (mil. EUR) 2023. 2022. Index
Ukupna imovina 189,30 24,02 788,09
Neto imovina 98,52 13,78 714,95
Zaduženost 49,98 5,55 900,54
NFD 45,93 5,02 914,94
Kapitalna ulaganja 9,21 0,92 1.001,09
Dionica 2023. 2022. Index
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) 13,70 1,40 978,57
Zarada po dionici (EUR) -0,26 -0,31 83,87
P/E -51,80 -4,50 1.151,11
Dividenda (EUR)