Natječaji

Natječaji

Na otvoreni natječaj mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati koji ispunjavanju tražene uvjete. Ako udovoljavate zahtjevima radnog mjesta za koje se prijavljujete, bit ćete pozvani za daljnji selekcijski postupak. Uobičajeni rok pohranjivanja podataka kandidata je godinu dana, ukoliko ste dali privolu za njihovo korištenje.

Natječaji za posao

Datum Radno mjesto
Lokacija Vrsta posla
21.02.2020. INŽENJER ZA PROSTORNO UREĐENJE I IZGRADNJU (m/ž)
solin Zaštita i opći poslovi
Prijavi se check
21.02.2020. RAZVOJNI PROJEKTANT (m/ž)
solin informatika
Prijavi se check
21.02.2020. REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA (m/ž)
zagreb Zaštita i opći poslovi
Prijavi se check