Pravila privatnosti

PRAVNA OBAVIJEST

Ova mrežna stranica u vlasništvu je društva AD Plastik d.d., Solin, Matoševa 8, 21210 Solin

OIB HR48351740621

MBS 060007090

IBAN: HR04 2340 0091 1101 53711

SWIFT: PBZGHRXX

Autorsko pravo

Sva su prava pridržana. Tekst, slike, grafika, zvuk, animacije i videozapisi na web stranicama zaštićeni su zakonom o autorskom pravu i drugim zaštitnim propisima. Sadržaj ove mrežne stranice ne smije se kopirati, distribuirati, mijenjati ili stavljati na raspolaganje trećim stranama u komercijalne svrhe ili za redistribuciju, niti se može modificirati i koristiti na drugim mrežnim stranicama.

Informacije

Iako je u prikupljanju i prezentiranju informacija sadržanih na ovoj stranici korištena razumna pozornost, kompanija ne daje nikakvo jamstvo, bilo izričito ili implicirano, u pogledu njezine točnosti, cjelovitosti, korisnosti ili prikladnosti za korištenje bilo koje vrste od strane korisnika i ovim izričito negira odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste.

Prema saznanjima kompanije, korporativne i financijske informacije objavljene na ovoj mrežnoj stranici bile su točne na datum kada su podnesene nadležnom regulatornom tijelu ili za ostale dokumente, na datum kada su izvorno izdani.

Objavljivanje takvih informacija na ovoj mrežnoj stranici samo po sebi ne jamči da nije napravljena nikakva promjena od datuma kada je informacija podnesena ili da su, na bilo koji datum nakon datuma podnošenja ili izvornog izdavanja, podaci točni ili ažurirani.

Odgovornost

Pružene informacije i izjave dane na ovim stranicama ne predstavljaju nikakvu izjavu niti jamstvo, bilo izričito ili implicirano. Mrežna stranica sadrži, između ostalog, informacije o budućem razvoju i/ili očekivanjima kompanije, za što AD Plastik ne prihvaća nikakvu odgovornost.

Poveznice

Naše stranice sadrže poveznice na vanjske mrežne stranice trećih strana, čiji je sadržaj izvan naše kontrole. U skladu s tim, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za taj vanjski sadržaj. U slučaju povezanih stranica, za sadržaj je uvijek odgovoran davatelj usluge ili operator dotične mrežne stranice. Povezane mrežne stranice pregledane su i nije se činilo da su imale nezakonit sadržaj u trenutku povezivanja. Međutim, želimo istaknuti kako nemamo utjecaja na dizajn i sadržaj povezanih stranica. Stoga ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za točnost, potpunost ili kvalitetu informacija koje pružaju niti jamčimo da su iste ažurirane.

POLITIKA PRIVATNOSTI

AD Plastik drži do vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka. U tome želimo biti jasni i transparentni te vam ovdje pružamo informacije:

 • koje podatke prikupljamo i kako pristupamo prikupljanju osobnih podataka
 • kako koristimo vaše podatke
 • koliko dugo čuvamo vaše podatke i zašto
 • na koji način štitimo vaše podatke
 • s kojim partnerima razmjenjujemo podatke
 • o kolačićima i alatima koje koristimo na stranicama
 • kako ostvariti vaša prava

Upite, primjedbe ili zahtjeve vezane uz ove informacije te vaša prava i obveze u vezi sa svojim osobnim podacima koji su prikupljeni u okviru nekih od aktivnosti na ovoj stranici možete dostaviti

 • pisanim putem na adresu sjedišta kompanije
 • putem elektroničke pošte na adresu osobnipodaci@adplastik.hr

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

AD Plastik poštuje vašu privatnost i prikuplja samo podatke koji su potrebni za:

 • direktnu komunikaciju vezanu za pitanja koja sami inicirate
 • prikupljanje informacija vezanih za zapošljavanje
 • poboljšanje korisničkog iskustva na mrežnoj stranici

AD Plastik u okviru ovih mrežnih stranica od Vas ne traži dostavljanje posebnih kategorija osobnih podataka.

Za vrijeme određenih aktivnosti na stranicama AD Plastika prikupljamo podatke koje sami upisujete prilikom:

 • kontaktiranja
 • slanja prijave za posao

Pri tome se mogu prikupljati ime i prezime, adresa i podaci za kontaktiranje, a u okviru slanja otvorene prijave za posao i oni podaci koje dostavite u okviru životopisa ili molbe za posao.

AD Plastik automatski prikuplja podatke i prilikom vaše posjete i korištenja mrežne stranice:

 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, kako ste pristupili stranicama, pregledane stranice

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA I VAŠA PRAVA

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je AD Plastik saznao na osnovi komunikacije s vama, obrađujemo:

 • u svrhu u koju su oni dani
 • u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu
 • u svrhu utemeljenu na legitimnom interesu

Imate pravo:

 • na pristup informacijama koje osobne podatke imamo i kako ih koristimo
 • na njihov ispravak ili brisanje
 • na prijenos vašeg sadržaja
 • naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti
 • usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Ostvarite svoja prava putem e-maila osobnipodaci@adplastik.hr

Za upite, primjedbe ili zahtjeve vezano za vaša prava u vezi s osobnim podacima imate pravo obratiti se, odnosno podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

AD Plastik može koristiti vaše osobne podatke kako bi vam:

 • pružio informacije koje zatražite od kompanije
 • omogućio i olakšao korištenje stranice
 • omogućio obradu podataka za potencijalno radno mjesto
Obrada podataka Podaci Svrha i duljina čuvanja
Komuniciranje putem obrasca Kontakt (kontakt, kontakt za dobavljače i kontakt za karijere) Ime i prezime, e-mail adresa, telefon, sadržaj poruke Podaci se obrađuju temeljem legitimnog interesa kako bi se omogućio pravodoban i pravovaljan odgovor zainteresiranim stranama i čuvaju se do 1 godine.
Obrada aplikacija za studentsku ili učeničku praksu Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, mobitel, podaci o obrazovanju, sadržaji životopisa i sadržaji motivacijskih pisama Podaci se obrađuju temeljem legitimnog interesa kako bi se omogućile studentske ili učeničke prakse zainteresiranim kandidatima i čuvaju se do 1 godine.
Obrada aplikacija za radno mjesto Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, mobitel, podaci o obrazovanju, sadržaji životopisa i sadržaji motivacijskih pisama Podaci se obrađuju temeljem legitimnog interesa kako bi se omogućila zapošljavanja radnika zainteresiranim kandidatima i čuvaju se do 2 godine.

AD Plastik ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje osobne podatke trećim stranama.

SIGURNOST PODATAKA I KORIŠTENJA USLUGE

Strategija nam je štititi vaše osobne podatke.

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. AD Plastik koristi usluge pouzdanih partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde zaštite.

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika
 • minimiziramo izloženost podataka
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka
 • poduzimamo mjere minimiziranja potencijalnih šteta

Poduzimamo mjere osiguravanja cjelovitosti i dostupnosti sustava obrada vaših podataka pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujemo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj. Svjesni kako ne postoji potpuno siguran sustav, kontinuiramo radimo na potrebnim unapređenjima.

JAVNA OBJAVA I PRIJENOS PODATAKA TREĆIM STRANAMA  

Treće strane su partneri koje kompanija koristi za izvršavanje obrada podataka potrebnih za funkcioniranje naše stranice i korporativno komuniciranje. Naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa s AD Plastikom, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite te imaju pristup samo podacima koji su neophodni za pružanje određene usluge. Treće strane obrađivat će vaše podatke uz sljedeće uvjete:

 • u svrhu funkcioniranja AD Plastik mrežne stranice
 • iz zakonom propisanih razloga u svrhu
  • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa
  • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na AD Plastik

Pri tome će pružatelji usluga i treće osobe obrađivati osobne podatke temeljem uputa AD Plastika i u skladu s informacijama iz ovog dokumenta i drugim mjerodavnim propisima, standardima i mjerama o povjerljivosti i sigurnosti.

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošaljite upit putem e-maila osobnipodaci@adplastik.hr.

PRIMJENA KOLAČIĆA I OSTALIH ALATA

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje mrežnih stranica AD Plastika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i takozvani kolačići, kao i neki drugi alati. Korisnik i/ili posjetitelj može putem odgovarajućih postavki na svojem računalu pregledniku ili mobilnom uređaju kojim se koristi odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može onemogućiti korištenje nekih funkcija AD Plastik mrežne stranice u potpunosti.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati neke tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično.

PRAVO NA BRISANJE, OGRANIČENJE OBRADE I ISPRAVAK PODATAKA

U svakom trenutku AD Plastiku možete podnijeti zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja mrežne stranice ili ograničiti svrhu korištenja vaših kontakt podataka. AD Plastik može odbiti zahtjev u slučaju da ne može utvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka. Brisanje osobnih podataka možete zatražiti:

Ograničit ćemo brisanje onih podataka koje smo dužni čuvati ili obrađivati sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima kompanije.

IZMJENE INFORMACIJA

Povremeno možemo mijenjati i dopunjavati svoja Pravila privatnosti, a sve izmjene i dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na internetskoj stranici. 

Zadnje izmjene: 25. svibnja 2018.