Stop ozljedama na radu

Prva nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ provedena je od listopada 2016. do listopada 2018. godine u organizaciji Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu u razdoblju. U sklopu obilježavanja europskog tjedna zaštite na radu, na konferenciji „Zaštita na radu – jučer, danas, sutra“ održanoj u Zagrebu dodijeljena su priznanja i plakete Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za ostvarene zapažene rezultate tvrtkama i ustanovama. 

Priznanja i plakete dobili su AD Plastik, Cemex, HEP, INA, Holcim Hrvatska, DS Smith Plastics Karlovac, ROCKWOOL Adriatic i ustanova URIHO. U obrazloženju za AD Plastik istaknuto je kako dodatno ulaganje u sigurnost i kvalitetu potvrđuju brojni certifikati koje kompanija posjeduje. Istaknuto je kako se u AD Plastiku posebna pozornost posvećuje identifikaciji rizičnih situacija i informiranju radnika o preventivnim aktivnostima, a osnovana je i posebna komisija za unapređivanje sigurnosti i zdravlja radnika.

Akcijski plan mjera i aktivnosti za unaprjeđivanje zaštite na radu sadrži razradu aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, kvalitetnije planiranje i aktivnosti Odbora zaštite na radu, implementaciju sustava kvalitete, provedbu nabave radne opreme i sredstava rada i kontinuiranu suradnju svih ključnih dionika. U okviru strateških ciljeva kompanije utvrđeni su i konkretni zadaci i ciljevi kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unaprjeđivati, uz ulaganje u novu tehnologiju, opremu i uvjete rada za optimiziranje troškova, ali i podizanje razine sigurnosti radnika.