Održivost neupitan izbor

Objavljen je sedmi po redu Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe koji sadrži sve važne informacije o poslovanju u 2023. godini. Sastavni dio integriranog izvještaja su izvještaji o poslovanju i održivosti te godišnji financijski izvještaji koji omogućuju svim zainteresiranim dionicima više saznanja o društvenim i okolišnim aspektima važnima za kompaniju i njezino poslovanje.

AD Plastik Grupa izvještava o održivom poslovanju od 2012., a u svom izvještaju detaljno predstavlja rizike poslovanja i održivosti koji omogućuju bolje razumijevanje poslovanja i industrije u cijelosti. Prikazani su svi ključni pokazatelji održivosti, a značajan je napredak napravljen u internom razumijevanju održivog poslovanja kao jedinog mogućeg puta prema uspješnoj budućnosti. Kontinuiranim podizanjem svijesti o važnosti održivog poslovanja, postižu se rezultati koji generiraju dodanu vrijednost društvu, okolišu i ekonomiji. Rezultati poslovanja ostvareni u promatranom razdoblju bilježe rast i unatoč izazovnom tržišnom okruženju unaprjeđenje održivog poslovanja nastavlja se u svim segmentima.

„Automobilska se industrija nedvojbeno i nezaustavljivo mijenja, a vanjski utjecaji kojima svjedočimo posljednjih godina dodatno su ubrzali transformaciju prema povezanoj, održivoj i sigurnoj mobilnosti. Nakon nekoliko godina neizvjesnosti, konačno možemo reći kako je primjetan pozitivan zaokret na automobilskom tržištu. Prioritet automobilske industrije je smanjenje težine vozila, zbog čega se sve više koriste polimerni materijali. To je prilika koju prepoznajemo za širenje svog asortimana proizvoda i portfelja kupaca. Odlučni smo u svom obećanju da budemo predvodnici održivog razvoja i odgovornog poslovanja te ćemo u skladu s time nastaviti ulagati napore i pronalaziti inovativna rješenja kako bismo to ostvarili. Spremni smo preuzeti značajnu ulogu u transformaciji industrije prema održivijoj budućnosti jer vjerujemo kako je briga za okoliš ne samo preduvjet uspješnosti, nego i moralna obveza svake organizacije u današnjem društvu“, izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.  

AD Plastik Grupa u 2023. ostvarila je i osjetno bolje financijske rezultate nego godinu ranije, a razlog tome primarno je povećanje narudžbi kupaca uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabave poluvodiča te isporuka za nove modele vozila. Pozitivan je utjecaj bio na iskorištenost kapaciteta, a uz normalizaciju cijena energenata i materijala on je razvidan i na kretanju marži i profitabilnosti, unatoč inflatornim pritiscima. „Ukupno gledano, izvještaj je informativan i izdašan materijalnim pokazateljima u sva tri promatrana područja – ekonomskom, okolišnom i društvenom. S obzirom na količinu i strukturu podataka koji daju jasnu sliku učinaka u području održivosti te planova za buduće ciljeve, može biti ogledni primjer kvalitetnog izvještavanja o održivosti“, stoji u mišljenju HRPSOR-a koji verificira nefinancijski dio izvještaja kompanije.