Još jedan radosni i „voćni dan“ u našoj kompaniji.

Briga o zdravlju i promicanje zdravih navika življenja naša su svakodnevna misija.

Studenti s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije posjetili su tvornicu u Zagrebu. Posjet je organiziran kao dio terenske nastave u sklopu kolegija Prerada polimera. Voditelj industrijalizacije Ivan Kožić predstavio je studentima procese koji se odvijaju u proizvodnji. U posjet tvornici došli su i studenti Stručnih studija Sveučilišta u Splitu koji su se tijekom studijskog posjeta Zagrebu željeli upoznati sa specifičnostima rada u autoindustriji. Studente su u obilazak poveli tehnički direktor Igor Lončar.

Studenti sveučilišta Windesheim (Zwolle, Kraljevina Nizozemska) posjetili su našu tvornicu u Solinu u sklopu jednotjednog studijskog putovanja u Split. Rukovoditelj proizvodnje Ante Vučić studente je poveo u obilazak pogona te detaljno opisao proces proizvodnje s naglaskom na kontrolu kvalitete i društveno odgovorno postupanje s proizvodnim materijalima. Studenti su aktivno sudjelovali u obilasku i postavljali brojna pitanja o samom proizvodnom procesu, mjerama zaštite na radu, osiguravanju sigurnih uvjeta poslovanja kao i specifičnosti poslovanja u automobilskoj industriji. Nadamo se kako je ovo tek početak suradnje sa sveučilištem Windesheim.

Dan karijera jedinstvena je prilika da se studenti upoznaju i predstave tvrtkama koje surađuju s Ekonomskim fakultetom u Splitu. AD Plastik već dugi niz godina sudjeluje u Danima karijera kao član nastavne baze fakulteta, a i ove su godine zainteresirani studenti imali priliku bolje se upoznati s poslovanjem kompanije, organizacijskoj strukturi, radnim mjestima te mogućnostima obavljanja stručne prakse u kompaniji.

ADP Dan smo obilježili na prigodan način, s posebnom posvećenošću komunikaciji i zdravlju. U Solinu i Zagrebu održana je Pričaonica s Upravom, a zaposlenicima su osigurani punktovi s voćem i prigodan poklon. Budući da se na isti dan obilježava i Dan planete Zemlje, dodatno smo motivirani poticati na očuvanje zdravlja i brigu o okolišu.

Studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu posjetili su solinsku tvornicu AD Plastik Grupe, u pratnji profesorice Dragane Grubišić i dva člana Alumni EFST-a. Rukovoditelji kvalitete i proizvodnje Petar Šolić i Ante Vučić tijekom obilaska pogona studente su upoznali s radom AD Plastika te procesima i postupcima kontrole kvalitete. Nakon obilaska voditeljica planiranja proizvodnje Vesna Jogunić studentima je na primjerima iz prakse dočarala planiranje i terminiranje proizvodnje te upravljanje zalihama. Studenti su tijekom posjeta izrazili interes za pisanjem radova i stručnom praksom u AD Plastiku, čime se nastavlja suradnja i dijeljenje znanja sa studentima.