Objavljeni su rezultati poslovanja AD Plastik Grupe za prvo tromjesečje 2023. godine koji konačno pokazuju početak stabilizacije opskrbnih lanaca, točnije opskrbe poluvodičima. Poslovni prihodi Grupe iznose 33,07 milijuna eura i niži su za 1,1 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, ali glavni razlozi takvog kretanja su značajno smanjeni prihodi s ruskog tržišta. Istovremeno, poslovni prihodi matičnog društva porasli su za 8,2 posto i iznose 25,37 milijuna eura, dok su prihodi Grupe na tržištima Europske unije i Srbije porasli za 18,8 posto.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) na razini Grupe iznosi 2,8 milijuna eura i niža je za 14,5 posto, no primjetno je njezino poboljšanje u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja. Ostvarena neto dobit Grupe za prva tri mjeseca iznosi 0,68 milijuna eura i bilježi značajan rast u odnosu na usporedno razdoblje.

„S obzirom na geopolitičku situaciju te znatno niže prihode i aktivnosti na ruskom tržištu, rezultati Grupe su očekivani, ali značajno je smanjen udio s tog tržišta u ukupnim prihodima grupacije pa iznosi svega 7,21 posto. Unatoč okolnostima i situaciji u kojoj jedna ruska tvornica ne radi, a druga proizvodi sa smanjenim kapacitetima, važno je napomenuti kako su ruska društva promatrana kao cjelina samoodrživa i financijski neovisna o matičnom društvu. Istovremeno, u Europi broj novoregistriranih automobila raste i to na svim važnijim tržištima. Uz više od 95 milijuna eura novih poslova ugovorenih u promatranom razdoblju za europsko tržište, takvi nam pokazatelji daju razloga za umjereni optimizam. Zbog neizvjesnosti na tržištu, oprez je i dalje nužan, ali naša je primarna zadaća u narednom razdoblju ojačati svoju poziciju razvojnog dobavljača i očuvati financijsku stabilnost“, izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.  

Iako su i dalje prisutne geopolitičke neizvjesnosti te značajni inflatorni pritisci, cijene sirovina i energenata donekle su se stabilizirale. To ima pozitivan utjecaj na rezultate društva, uz određena usklađenja prodajnih cijena koja su provedena.

„Pred nama je razvojna godina i potpuno smo usmjereni na kvalitetnu pripremu ugovorenih poslova, s obzirom da je tijekom 2024. godine planiran početak serijske proizvodnje gotovo svih projekata ugovorenih tijekom ove i prošle godine. Prilagođavamo se okolnostima, ali imamo jasnu viziju i cilj. Proširenjem svojih razvojnih i proizvodnih portfelja želimo osnažiti svoju poziciju na europskom tržištu i spremno se pridružiti novoj eri automobilske industrije“, rekao je Marinko Došen. 

Objavljen je Integrirani godišnji izvještaj za 2022. godinu AD Plastik Grupe koji sadrži sve važne informacije o poslovanju kompanije, revidirane financijske izvještaje i pokazatelje održivosti. Ovo je šesti po redu Integrirani godišnji izvještaj Grupe i jubilarni deseti izvještaj o održivosti, izrađen prema GRI standardima.

AD Plastik Grupa u izvještajnom se razdoblju suočavala s posljedicama pandemije, odnosno još uvijek prisutnim nedostatkom poluvodiča na tržištu, a istovremeno je bila značajno izložena posljedicama nove krize zbog rusko-ukrajinskog sukoba i geopolitičke situacije. Godinu su obilježile inflacija, rast cijena materijala i energenta, povećanje troškova rada i usluga, što je utjecalo i na financijske rezultate poslovanja.

„Nedvojbeno je kako automobilska industrija ima jasan smjer prema održivosti poslovanja i u tom segmentu želimo ponuditi dodanu vrijednost na tržištu. Smanjenje ugljičnog otiska dio je naše strategije usvojene u izvještajnom razdoblju, a odnosi se na razdoblje od 2023. do 2030. godine. U njoj smo jasno naznačili održivo poslovanje kao neizostavni dio strateškog pristupa u svim segmentima. Ovo je jedno od najizazovnijih razdoblja u povijesti kompanije, ali siguran sam kako ćemo još jednom pokazati svoju otpornost i dugoročno nastaviti stabilno poslovanje. Pred nama je još uvijek puno izazova, ali očuvanje financijske stabilnosti i održivog poslovanja naš je prioritet. Realizacija postojećih projekata te proširenje razvojnih i proizvodnih portfelja ojačat će našu poziciju razvojnog dobavljača na europskom tržištu. Unaprjeđenjem i razvojem svojih internih procesa želimo biti spremni za uzlet automobilske industrije koji sigurno dolazi. Nadamo se u što skorijoj budućnosti“, izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.

Unatoč iznimno zahtjevnoj i izazovnoj godini, sačuvana je financijska stabilnost i nastavljen razvoj održivog poslovanja u svim segmentima. U 2022. ugovoreno je i više od 200 milijuna eura novih poslova za europsko tržište, što je dobar temelj razvoja kompanije u budućnosti. U drugom dijelu godine situacija se postepeno stabilizirala, povećao se broj novoregistriranih vozila, donekle su se i stabilizirale cijene energenata i osnovnih materijala pa se usklađivanjem cijena s kupcima i pokretanjem novih projekata očekuje rast profitabilnosti u narednim razdobljima.

„Iako je AD Plastik Grupa kompanija koja proizvodi plastične dijelove za automobilsku industriju što na prvi pogled, s obzirom na prirodu djelatnosti, može izgledati kao da se radi o proizvodnji koja ne može imati pozitivan utjecaj na okoliš, treba naglasiti da upravo povećanje udjela plastičnih dijelova u vozilima pozitivno djeluje na performanse vozila jer se smanjenjem težine smanjuje i potrošnja energenata te se dobivaju lakša vozila čiji je utjecaj na okoliš niži. Osim razvoja novih dijelova vozila iz plastike, AD Plastik Grupa kontinuirano razvija nove materijale od bioplastike, koja se dobiva iz obnovljivih biljnih materijala, a sve više su zastupljeni u proizvodima kompanije. Već smo naviknuli na dosljedno praćenje GRI smjernica pri izvještavanju te na izvještaje koji obiluju korisnim i jasno prikazanim informacijama. Ono što posebno veseli je da u izvještajima možemo pročitati kontinuirani napredak u doprinosu kompanije održivom razvoju koji je primjetan i u godinama otežanog poslovanja kakva je zasigurno bila godina ovog izvještaja“, između ostalog stoji u mišljenju HRPSOR-a koji verificira nefinancijski dio izvještaja kompanije.