Karijera

Gostujuće predavanje

Direktor prodaje za EU i ostala tržišta Toni Štambuk održao je gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Predavanje na temu Poslovna komunikacija u vanjskoj trgovini – primjer poduzeća AD Plastik, održano u sklopu kolegija Vanjskotrgovinsko poslovanje, zaokupilo je pažnju studenata koje su posebno zanimali primjeri i savjeti iz prakse. Isto predavanje održano je i digitalnim putem studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.