Karijera

Kodeks i politike

U skladu s usmjerenošću kompanije prema održivom poslovanju izrađena je brošura Kodeks i politike AD Plastik Grupe. Brošura sadržava nadopunjeno drugo izdanje Kodeksa poslovnog ponašanje, antikorupcijsku politiku, antimonopolnu politiku, politiku upravljanja energijom, politiku održivog upravljanja dobavljačima, politiku kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite ljudskih prava, korporativne sigurnosti, politiku raznolikosti i kodeks oglašavanja. Kodeks poslovnog ponašanja propisuje pravila u skladu s vrijednostima kompanije, zakonima i propisima koji su na snazi te standardima industrije. Ujedno daje upute kako se ponašati u svakodnevnom poslovnom okruženju i odnosi se na svaku osobu koja radi za kompaniju, bez obzira na lokaciju, položaj ili radno mjesto. Digitalno izdanje brošure nalazi se na internetskim stranicama kompanije.