Karijera

KTF u Solinu

Studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u pratnji doc.dr.sc. Ivane Smoljko sa Zavoda za elektrokemiju i zaštitu materijala, posjetili su AD Plastikov laboratorij i pogon brizgalica. Primjena teoretskih znanja koja dobiju na fakultetu u praksi, studentima je veliki izazov zato je i ovaj posjet uvelike koristio studentima i njihovim mentorima.