Karijera

San Diego u Solinu

U solinskoj smo tvornici ugostili profesore i studente sa Sveučilišta San Diego, koji su bili jako zainteresirani za upoznavanje poslovanja AD Plastika. Razgledali su pogone i zanimali se za financijske pokazatelje kompanije i kretanje cijene dionice. Pitanja i interesi studenata s drugog kraja svijeta bila su znatno drugačija od onih na koja smo naviknuti, a drugačija promišljanja i iskustva otvaraju nam drugačije perspektive.