Natječaji

Natječaji

Na otvoreni natječaj mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati koji ispunjavanju tražene uvjete. Ako udovoljavate zahtjevima radnog mjesta za koje se prijavljujete, bit ćete pozvani za daljnji selekcijski postupak. Uobičajeni rok pohranjivanja podataka kandidata je godinu dana, ukoliko ste dali privolu za njihovo korištenje.

Natječaji za posao

Trenutno nema aktivnih natječaja za posao.