Nastavak uspješnog poslovanja

Objavljeno je revidirano i konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe i dioničkog društva AD Plastik za 2015. godinu te ujedno tromjesečno izvješće za prva tri mjeseca 2016. godine.

AD Plastik Grupa ostvarila je poslovne prihode od preko milijardu kuna u 2015. godini što je povećanje od 14 posto u odnosu na godinu ranije, dok je AD Plastik u Hrvatskoj ostvario rast od čak 25 posto. EBITDA iznosi 114,88 milijuna kuna, a EBITDA marža 11,2 posto. Neto dobit Grupe za 2015. godinu iznosi 46,2 milijuna kuna i pokazuje izniman porast u odnosu na godinu ranije. Kreditne obveze smanjene su za 69,4 milijuna kuna pa su se poboljšali pokazatelji likvidnosti Grupe.

„Ostvarenje poslovnih prihoda u 2015. godini od preko milijardu kuna pokazuje kako primjenjujemo ispravan poslovni model kojim smo napravili zaokret u poslovanju tijekom prošle godine. Naš glavni cilj za 2016. godinu daljnji je rast prihoda od prodaje, povećanje EBITDA marže na 12 posto i nastavak smanjenja kreditnih obveza prema planu poslovanja. Ujedno, naši su ključni ciljevi rast na postojećim tržištima, unaprjeđenje efikasnosti i jačanje financijske stabilnosti te otvaranje novih poslovnih tržišta. Promjene koje provodimo su velike, ali uz jasnu viziju koju imamo siguran sam kako uspjeh neće izostati. AD Plastik kvalitetan je i pouzdan partner, a to je upravo ono na čemu ćemo ustrajati i što ćemo i u budućnosti razvijati.“, izjavio je Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastika.

U prvom su kvartalu na razini AD Plastik Grupe ostvareni prihodi u iznosu od 258,1 milijun kuna što je u skladu s poslovnim planom, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 1,3 posto. Ostvarena neto dobit Grupe iznosi 14,6 milijuna kuna i unatoč nešto manjoj realizaciji bilježi poboljšanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvarena EBITDA za prvo tromjesečje iznosi 35,9 milijuna kuna, a ostvarena je EBITDA marža 13,9 posto. Grupa i dalje bilježi porast prihoda na tržištima EU i Srbije i to za 3,8 posto u promatranom razdoblju. Na tržištu Rusije realizirana prodaja iznad je zadanog plana i upućuje na početak stabilizacije ruskog tržišta. Unatoč tome, ukupni prihodi u Rusiji manji su za 16 posto u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine.  

„U nastavku godine usredotočenost ostaje na daljnjem poboljšanju troškovne efikasnosti tako da se može očekivati nastavak ovog trenda u rezultatu. Činjenica kako su ostvareni rezultati u promatranom razdoblju u okviru zadanog poslovnog plana daje nam razloga za zadovoljstvo, ali ne i opuštanje. Prvi kvartal pokazuje rast operativnih marži na svim lokacijama u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali i u odnosu na zadani poslovni plan. One su ujedno glavni generator rasta EBITDA marže. Vjerujemo u ostvarenje naših poslovnih planova i ciljeva na zadovoljstvo svih naših dionika.“, rekao je Marinko Došen.