Novi poslovi dobar temelj za daljnji rast

Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2016. godine pokazuje nastavak rada na optimizaciji poslovne efikasnosti. Poslovni prihodi Grupe u izvještajnom razdoblju iznose 736 milijuna kuna što je 4,85 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u najvećoj je mjeri posljedica pada prodaje na ruskom tržištu. Važno je istaknuti kako je pad prihoda Grupe na ruskom tržištu manji od pada prodaje automobila u prvih devet mjeseci u Rusiji. 

„Prodaja na europskom tržištu nešto je manja zbog manjih narudžbi kupca Hella, ali prihodi su skoro na razini prošlogodišnjih. Na ruskom tržištu prihodi su manji za 10,7 posto, ali to je manje od ukupnog pada prodaje automobila u prvih devet mjeseci u Rusiji. Iako prodaja automobila na ruskom tržištu i dalje bilježi pad, tržište se postupno stabilizira.“, kazao je predsjednik Uprave Marinko Došen.

EBITDA na razini Grupe iznosi 99,4 milijuna kuna, a u odnosu na 87,7 milijuna kuna ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine ukazuje na značajno poboljšanje troškovne efikasnosti. Obveze prema dobavljačima i financijskim institucijama u prvih devet mjeseci smanjene su za 53 milijuna kuna, čime je razvidno smanjenje zaduženosti.

„Optimizacija poslovne efikasnosti, posebno na tržištu Ruske Federacije, te smanjenje ukupnih obveza ključni su ciljevi u ovoj godini. Novi poslovi dogovoreni u proteklih nekoliko mjeseci za Fiat i Volkswagen dokaz su kvalitete AD Plastik Grupe. Upravo kvaliteta i poštivanje zadanih rokova čine razliku u današnjem automotiv svijetu. Novi poslovi, čija je realizacija planirana u sljedećoj godini, jako su dobri temelji za planiranje daljnjeg rasta i razvoja naše kompanije.“, rekao je Marinko Došen.