Stjecanje posebnog statusa poreznog obveznika

U Središnjem uredu porezne Uprave u Zagrebu potpisan je Sporazum o stjecanju posebnog statusa poreznih obveznika čime je AD Plastik postao još jedna kompanija u Hrvatskoj koja se pridružila ovoj inicijativi.

„Ponosni smo što među prvim kompanijama u zemlji potpisujemo Sporazum o stjecanju posebnog statusa poreznih obveznika. Na ovaj način želimo istaknuti kako je Porezna uprava naš partner, a AD Plastik je potpisivanjem Sporazuma preuzeo obaveze i odgovornosti koje će doprinijeti većoj transparentnosti poslovanja što je jedan od naših važnijih ciljeva. Ovo je samo završna faza procesa koji se dugo pripremao i kojem su prethodile mnoge operativne radnje, a sami sporazum osigurat će pravovremeno smanjenje poreznih rizika kojima upravljamo Porezna uprava i mi.“, izjavila je članica Uprave Sanja Biočić zadužena za financije, računovodstvo, kontroling i informatiku.

Za poreznog obveznika to znači pravovremeno podmirenje poreznih obveza, pravovremeno podnošenje poreznih prijava i izvješća, osiguravanje sustava unutarnje kontrole te unutarnje i vanjske revizije. Ujedno se omogućava Poreznoj upravi cjeloviti uvid u sve bitne činjenice i okolnosti iz kojih proizlaze porezne obveze ili porezni rizici. Porezni obveznik dostavlja svoje prijedloge i stajališta o poreznim pitanjima i njihovim eventualnim posljedicama.

„Sklapanjem sporazuma uspostavlja se bolja i kvalitetnija suradnja poreznih obveznika i Porezne uprave koja se temelji na međusobnom povjerenju i razumijevanju. Na ovaj način porezni obveznik pravilnom primjenom poreznih propisa smanjuje svoje porezne rizike, što poslovanje jednoj i drugoj strani čini jednostavnijim.“, rekao je ravnatelj Porezne uprave Zdravko Zrinušić.

Porezna uprava obvezuje se pružati savjete i smjernice te davati mišljenja poreznim obveznicima te se češće savjetovati s njima o važnim poreznim pitanjima.