Značajan rast prihoda i neto dobiti

Izvještaj Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2017. godine pokazuje uspješan početak godine. Poslovni prihodi Grupe u izvještajnom razdoblju iznose 268,8 milijuna kuna što je za 4,1 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Vidljiv je neprekidan rad na racionalizaciji troškova i proizvodnih procesa na razini cijele Grupe.

„Rezultati prvog tromjesečja daju nam razlog za zadovoljstvo i dodatni optimizam. Ostvarili smo zavidne poslovne prihode, EBITDA je porasla za 17,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a neto dobit Grupe i dalje raste pa za prva tri mjeseca iznosi 23,4 milijuna kuna.“, rekao je predsjednik Uprave Marinko Došen.

EBITDA na razini Grupe iznosi 42,3 milijuna kuna što u usporedbi s 35,9 milijuna kuna ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine potvrđuje neprekidno poboljšanje troškovne efikasnosti. Zabilježeno je i smanjenje kreditne zaduženosti od 13 milijuna kuna u prva tri mjeseca. Osnovni razlozi ostvarenih dobrih rezultata stabilna je proizvodnja i ispunjeni operativni planovi svih ključnih kupaca te jasno postavljena strategija poslovanja i njena realizacija. Dobri rezultati u ruskim tvornicama ukazuju na konačni prestanak pada prodaje, odnosno prve naznake oporavka na tom tržištu.

„Svoje poslovanje i nadalje usmjeravamo prema rastu na postojećim tržištima, optimizaciji poslovanja, ali i otvaranju novih tržišta. Tržišna vrijednost naše kompanije kontinuirano raste što nam je dodatan poticaj i potvrda uspješne realizacije postavljene strategije poslovanja. Uvjeren sam kako ćemo ostvariti zadane planove i ciljeve i time nastaviti trend jačanja financijske pozicije naše kompanije.“, dodao je Marinko Došen.