AD Plastik član HR PSOR-a

Na 19. Skupštini HR PSOR-a AD Plastik postao je njihova punopravna članica. Na skupštini je prisustvovalo preko 60 članova, suradnika i partnera koji su imali priliku čuti sve o prošlim i budućim aktivnostima HR PSOR-a. S obzirom da je Skupština održana u prostorijama HEP-a, predsjednik Uprave Perica Jukić, upoznao je članove s njihovim Izvješćem o održivosti. Ravnateljica HR PSOR-a, Mirjana Matešić, izvijestila je prisutne o radu Upravnog vijeća i ureda te ih je upoznala s Programom rada za 2016. godinu. Osim AD Plastika, na Skupštini su se predstavila još četiri nova člana i to PricewaterhouseCoopers, Lidl Hrvatska, Schneider Electric i Valamar Riviera.

Prezentaciju i predstavljanje kompanije održala je direktorica zaštite i općih poslova Jadranka Konta