Objavljen je sedmi po redu Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe koji sadrži sve važne informacije o poslovanju u 2023. godini. Sastavni dio integriranog izvještaja su izvještaji o poslovanju i održivosti te godišnji financijski izvještaji koji omogućuju svim zainteresiranim dionicima više saznanja o društvenim i okolišnim aspektima važnima za kompaniju i njezino poslovanje.

AD Plastik Grupa izvještava o održivom poslovanju od 2012., a u svom izvještaju detaljno predstavlja rizike poslovanja i održivosti koji omogućuju bolje razumijevanje poslovanja i industrije u cijelosti. Prikazani su svi ključni pokazatelji održivosti, a značajan je napredak napravljen u internom razumijevanju održivog poslovanja kao jedinog mogućeg puta prema uspješnoj budućnosti. Kontinuiranim podizanjem svijesti o važnosti održivog poslovanja, postižu se rezultati koji generiraju dodanu vrijednost društvu, okolišu i ekonomiji. Rezultati poslovanja ostvareni u promatranom razdoblju bilježe rast i unatoč izazovnom tržišnom okruženju unaprjeđenje održivog poslovanja nastavlja se u svim segmentima.

„Automobilska se industrija nedvojbeno i nezaustavljivo mijenja, a vanjski utjecaji kojima svjedočimo posljednjih godina dodatno su ubrzali transformaciju prema povezanoj, održivoj i sigurnoj mobilnosti. Nakon nekoliko godina neizvjesnosti, konačno možemo reći kako je primjetan pozitivan zaokret na automobilskom tržištu. Prioritet automobilske industrije je smanjenje težine vozila, zbog čega se sve više koriste polimerni materijali. To je prilika koju prepoznajemo za širenje svog asortimana proizvoda i portfelja kupaca. Odlučni smo u svom obećanju da budemo predvodnici održivog razvoja i odgovornog poslovanja te ćemo u skladu s time nastaviti ulagati napore i pronalaziti inovativna rješenja kako bismo to ostvarili. Spremni smo preuzeti značajnu ulogu u transformaciji industrije prema održivijoj budućnosti jer vjerujemo kako je briga za okoliš ne samo preduvjet uspješnosti, nego i moralna obveza svake organizacije u današnjem društvu“, izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.  

AD Plastik Grupa u 2023. ostvarila je i osjetno bolje financijske rezultate nego godinu ranije, a razlog tome primarno je povećanje narudžbi kupaca uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabave poluvodiča te isporuka za nove modele vozila. Pozitivan je utjecaj bio na iskorištenost kapaciteta, a uz normalizaciju cijena energenata i materijala on je razvidan i na kretanju marži i profitabilnosti, unatoč inflatornim pritiscima. „Ukupno gledano, izvještaj je informativan i izdašan materijalnim pokazateljima u sva tri promatrana područja – ekonomskom, okolišnom i društvenom. S obzirom na količinu i strukturu podataka koji daju jasnu sliku učinaka u području održivosti te planova za buduće ciljeve, može biti ogledni primjer kvalitetnog izvještavanja o održivosti“, stoji u mišljenju HRPSOR-a koji verificira nefinancijski dio izvještaja kompanije.

Na 15. Konferenciji o održivom razvoju održanoj u Zagrebu, šesnaesti puta zaredom dodijeljene su nagrade HRIO, u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

AD Plastik ove je godine dobitnik nagrade HRIO u kategoriji održivog korporativnog upravljanja.

Održivo korporativno upravljanje smatram iznimno važnim, odnosno temeljnim za razvoj održivosti kompanije u cijelosti zato nam je ova nagrada posebno važna.

Jedino održivim upravljanjem možemo doprinijeti razvoju socijalnih i ekoloških aspekata održivosti te postići njihov balans, na zadovoljstvo svih svojih dionika. Na taj način povećavamo transparentnost, etičnost i odgovornost, ali prije svega zadržavamo vjerodostojnost i povjerenje.

Svi naši zaposlenici u svom svakodnevnom radu primjenjuju visoka načela održivosti i bez njihove predanosti i truda naš uspjeh ne bi bio moguć. I na tome im velika hvala.

Nagrade su nam uvijek dodatni poticaj i vjerujemo kako svojim primjerom doprinosimo stvaranju pozitivnih promjena u društvu i bolje budućnosti”, izjavio je predsjednik Uprave Marinko Došen prilikom preuzimanja nagrade. 

HRIO metodologija ocjenjuje održivost poslovanja poduzeća u skladu s najnovijim europskim direktivama, globalnim standardima i ciljevima održivog razvoja, a nagrade se dodjeljuju najuspješnijim hrvatskim poduzećima koja primjenjuju društveno odgovorne prakse.

Izazovi strukturne i sistematične promjene poslovanja u vremenima gdje smo suočeni s posljedicama klimatske krize koje imaju sve značajnije utjecaje na poslovne procese te odgovornosti koje imaju gospodarstvenici u kreiranju otpornih i zelenih zajednica, jedne su od brojnih tema ovogodišnje Konferencije o održivom razvoju.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održana je Osnivačka skupština Global Compact Mreže Hrvatska. Osnivači udruge Global Compact Mreža Hrvatska su: Hrvatska udruga poslodavaca, Fortenova grupa, AD Plastik d.d., Mazars Cinotti Audit d.o.o., Agrivi d.o.o., Ernst & Young d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o., Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Spona Code d.o.o., Hrvatski telekom d.d., INA d.d., Cemex Hrvatska d.d., Dalekovod d.d., RIT Croatia, Hendal d.o.o.

Na sjednici je usvojen Statut udruge Global Compact Mreže Hrvatska i donesena je odluka o osnivanju te predaji zahtjeva za registraciju Udruge. Potvrđen je i Upravni odbor u dosadašnjem sastavu: AD Plastik d.d., Marinko Došen, predsjednik Uprave; Agrivi d.o.o., Matija Žulj, predsjednik Uprave; Fortenova grupa, Marina Burazer, Direktorica za ESG i marketing; Hrvatska udruga poslodavaca, Irena Weber, glavna direktorica; Mazars Cinotti Audit d.o.o., Vali Marszalek, ESG direktorica za Adria regiju; Saponia d.d., Marijana Sabljić, voditeljica sustava upravljanja i tima za održivost Saponije.

Lokalne mreže UN Global Compacta, među kojima je i Hrvatska, unaprjeđuju korporativnu održivost na nacionalnoj i regionalnoj razini, pomažući tvrtkama da razumiju lokalne prilike, izazove i očekivanja. Nastavno na to izabran je Upravni odbor UN Global Compact Hrvatska koji dobiva mandat za daljnje upravljanje i vođenje mreže.

Global Compact Mreža Hrvatska aktivna je od 2007. i danas broji 75 članica iz poslovnog i neposlovnog sektora. Nakon 15 godina djelovanja unutar drugih organizacija, prvo UNDP-a, zatim HRPSOR-a i na kraju 10 godina unutar HUP-a, mreža je ispunila uvjete za osamostaljenje i nastavak samostalnog djelovanja unutar globalne mreže UN Global Compacta. Nakon dovršetka registracije, Upravni odbor Global Compact Mreže Hrvatska raspisat će natječaj za izvršnog direktora kako bi udruga od početka 2024. godine krenula sa svim aktivnostima.

UN Global Compact najveća je svjetska inicijativa za održivi razvoj i korporativnu održivost, s gotovo 24.000 članica u 167 država i 62 lokalne mreže diljem svijeta. Kao posebna inicijativa glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, UN Global Compact dobio je mandat usmjeravanja i pružanja podrške poslovnoj zajednici diljem svijeta u napretku i ispunjenu Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030. Tvrtke članice i potpisnice ovog Globalnog sporazuma dužne su poslovati poštujući Deset načela UN Global Compacta koja uzimaju u obzir temeljne odgovornosti poslovanja u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije, a koja se temelje na međunarodno prihvaćenim deklaracijama i konvencijama UN-a, te tako djeluju kao normativni autoritet za odgovorno poslovanje. Uključivanjem Deset načela u strategije, politike i procedure, te uspostavljanjem kulture integriteta, tvrtke ne samo da podupiru svoje osnovne odgovornosti prema ljudima i planeti, već i osiguravaju dugoročni poslovni uspjeh. Tvrtke koje poštuju Načela UN Global Compacta imaju bolju poziciju u međunarodnom poslovnom okruženju te mogućnost prepoznavanja potencijalnih komparativnih prednosti i razvijanje svoje konkurentnosti.  

U sklopu 14. Konferencije o održivom razvoju, po petnaesti su put dodijeljene nagrade Hrvatskog indeksa održivosti. AD Plastik dobitnik je nagrade HRIO u području dječjih prava koju je u ime kompanije preuzeo član Uprave za proizvodnju, logistiku i kvalitetu Zlatko Bogadi. 

“Poštivanje dječjih i ljudskih prava uopće, osnovna su pretpostavka održive budućnosti i svatko od nas, iz svoje pozicije i prema svojim mogućnostima, treba doprinositi njihovoj zaštiti koliko god je to moguće. Svako dijete na ovoj planeti, bez iznimke, ima pravo na razvoj i ostvarenje svojih potencijala, a brigom za djecu svi doprinosimo boljoj budućnosti. AD Plastik Grupa ulaže velike napore u stalna unapređenje svih aspekata održivog poslovanja i to je neupitan dio naše misije i strategije poslovanja. Zahvaljujem na nagradi koja nam je dodatni poticaj da budemo bolji i realiziramo brojne mogućnosti i unaprjeđenja u budućnosti.”, izjavio je Zlatko Bogadi prilikom preuzimanja nagrade.

Hrvatski indeks održivosti (HRIO) metodologija je koja omogućuje sveobuhvatan uvid u održivost poslovnih praksi, osvrt na usklađenost s najnovijim odredbama Europske unije te usporedbu s praksama drugih hrvatskih poduzeća. Više od stotinu poduzeća sudjeluje u procjeni koja se odvija jednom godišnje, a koja se provodi već petnaestu godinu zaredom (ranije kao Indeks DOP-a).

Čestitke svim dobitnicima!

Na godišnjoj Konferenciji o održivom razvoju svečano su dodijeljene nagrade HRIO koje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) i Hrvatska gospodarska komora dodjeljuju četrnaestu godinu zaredom. AD Plastik dobitnik je nagrade HRIO u kategoriji velikih poduzeća koju je u ime kompanije preuzeo predsjednik Uprave Marinko Došen.

„Održivo poslovanje u današnjem je vremenu obveza svake kompanije, bez obzira na djelatnost, veličinu ili geografsku pripadnost. Naša je dužnost živjeti u harmoniji sa svojim okruženjem i sačuvati ovaj planet za buduće generacije. Sretni smo što naš trud i napredak prepoznaje stručna javnost i mada je održivo poslovanje sastavni dio naše korporativne kulture, svjesni smo da smo na samom početku. Održivo poslovanje trajan je proces koji svakodnevno moramo živjeti i on mora biti utkan u sve segmente poslovanja. To je jedini način za uspjeh i opstanak na modernom tržištu. Svaka nam je nagrada zadovoljstvo i na neki način potvrda za uspješan rad, ali prije svega nam je to dodatna obveza i motivacija za još bolju budućnost“, poručio je Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastika.

Hrvatski indeks održivosti (HRIO) metodologija je koja omogućuje sveobuhvatan uvid u održivost poslovnih praksi, usklađenost s najnovijim odredbama Europske unije te usporedbu s praksama drugih hrvatskih poduzeća. Ocjenjuju se aktivnosti u šest područja, a ovim se rejtingom mjeri razina održivosti poduzeća u Hrvatskoj. Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje, a u procjeni sudjeluje više od stotinu poduzeća. Praksa je to kojom neka kompanija, više od zakonom propisanih obaveza, integrira održivi razvoj u sustav donošenja odluka i time upravlja utjecajem svog poslovanja na okoliš i društvo. Usklađujući se s najnovijim europskim direktivama i standardima, globalnim rejtinzima i Ciljevima održivog razvoja, nekadašnji Indeks DOP-a nadogradio se i modernizirao te promijenio naziv u Hrvatski indeks održivosti – HRIO.

U sklopu šesnaeste po redu Konvencije hrvatskih izvoznika, održana je svečana dodjela nagrada Zlatni ključ za najbolje hrvatske izvoznike. I ove je godine AD Plastik dobio Zlatni ključ u kategoriji Najbolji izvoznik u Sloveniju u 2020. godini, a bio je nominiran u još dvije kategorije i to u kategoriji najbolji izvoznik u Rumunjsku i najinovativniji izvoznik.

Nagradu je u ime kompanije preuzeo direktor financija Josip Divić koji je tim povodom izjavio: „Iznimno mi je zadovoljstvo i čast preuzeti ovu nagradu, posebice jer se ona dodjeljuje za naše rezultate u nimalo jednostavnim vremenima. Ova je nagrada rezultat timskog rada i zato zahvaljujem prije svega svim zaposlenicima naše kompanije na predanosti i doprinosu u ovim izazovnim okolnostima. Isto tako želim zahvaliti našem dugogodišnjem partneru, tvrtki Revoz koja prepoznaje naše vrijednosti, kvalitetu i pouzdanost. Iako svjedočimo brojnim izazovima na tržištu, s optimizmom gledamo na godine pred nama i očekujemo nastavak svog snažnog izvoza u Sloveniju, ali i povećanje izvoza u druge europske zemlje.”

AD Plastik od danas je ponosni nositelj certifikata „Tvrtka prijatelj zdravlja“ koji dodjeljuju Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo.

Dinka Nakić, voditeljica Odjela za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uručila je certifikat izvršnoj direktorici ljudskih resursa i poslovne organizacije AD Plastik Grupe Miri Pavić. „Sigurnost i zdravlje zaposlenika uvijek su bili najviše pozicionirani na ljestvici prioriteta naše kompanije, a to je posebice došlo do izražaja tijekom pandemije. Svoje interne aktivnosti usmjeravamo u promicanje zdravog poslovnog okruženja i usvajanje zdravih navika uopće. To je dodana vrijednost za naše zaposlenike, ali i kompaniju u cijelosti. Zadovoljni i sretni zaposlenici naš su ultimativni cilj.“, izjavila je Mira Pavić.

„Tvrtka prijatelj zdravlja“ dio je komponente Zdravlje i radno mjesto u okviru programa Živjeti zdravo, a  usmjeren je na zaposlenike i promicanje zdravih životnih navika te unaprjeđenje zdravlja na radnom mjestu. Ocjenjivanje radnog okruženja unutar tvrtki provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i to u sedam ključnih područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja zaposlenika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje okoliša te zaštita zdravlja zaposlenika. Oznaku „Tvrtka prijatelj zdravlja“ nose kompanije koja prepoznaju zdrave vrijednosti i brinu o unaprjeđenju zdravlja svojih zaposlenika, a među njima je od danas i službeno AD Plastik. Certifikat se dodjeljuje na dvije godine, a prije njegovog produljenja radi se ponovna evaluacija stanja

AD Plastik Grupa dobila je nagradu Indeks DOP-a u kategoriji Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava, a nagradu je u ime kompanije primio član Uprave za proizvodnju, logistiku i kvalitetu Ivan Čupić.

 „Zaštita ljudskih prava, raznolikost i politika jednakih mogućnosti dio su korporativne kulture koju svakodnevno živimo. Pošteno poslovanje, sigurni uvjeti rada, obrazovanje i poštivanje ljudskih vrijednosti samo su neke od vrijednosti koje kontinuirano promičemo unutar kompanije. Kada to prepoznaje i stručna javnost, onda nam je to dodatni poticaj da nastavimo biti još bolji.“, izjavio je Čupić zahvalivši se na nagradi.

AD Plastik Grupa kontinuirano promiče raznolikost, nediskriminaciju i uključivost na radnom mjestu i među prvim je kompanijama u Hrvatskoj koje su potpisale Povelju o raznolikosti.

Nagrade Indeks DOP-a dodijeljene su po trinaesti put u sklopu godišnje Konferencije o društveno odgovornom poslovanju koja je održana u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i glavnog partnera Hrvatske gospodarske komore (HGK). Ove su godine nagrade za najbolja postignuća u društveno odgovornom poslovanju dodijeljene u devet kategorija, a natjecalo se više od stotinu prijavljenih poduzeća. Indeks DOP-a metoda je procjene društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj koja se temelji na sustavu rangiranja koji omogućuje objektivnu procjenu društveno odgovornih praksi poduzeća i usporedbu s praksama drugih.

Konferencija je otvorena panel raspravom „Europski zeleni plan: Spremnost Hrvatske na ostvarenje ciljeva“ koja je okupila vodeće stručnjake za društveno odgovorno poslovanje i održivost, korporativne menadžere i organizacijske lidere.

Sigurno će proći još neko vrijeme dok rukovanje ponovno postane uobičajen način pozdravljanja, ali poslovanje se nužno treba nastaviti bez obzira na okolnosti. Uskoro ćemo se vratiti na svoja radna mjesta i biti u neposrednoj blizini svojih kolega što je veliki izazov u vremenu pandemije. Zajedničkim naporima trebamo osigurati okruženje u kojem će se svaki zaposlenik osjećati sigurno i ugodno.

AD Plastik Grupa intenzivno priprema ponovno pokretanje proizvodnje u svojim tvornicama, vodeći pritom primarno brigu o zaštiti zdravlja zaposlenika. U skladu s time, pripremili smo Protokol ADP COVID-19 i cijeli niz uputa s detaljnim smjernicama ponašanja i postupanja u novonastalim okolnostima izazvanih širenjem koronavirusa.

Provođenje mjera koje su propisane iziskuje prilagodbe radnih mjesta i poznatog načina rada, ali promjene poznatih navika postale su nužnost u životu i poslovanju, barem u doglednoj budućnosti.

Zdravlje i sigurnost zaposlenika na prvom su mjestu naših prioriteta, a objavom ovog dokumenta želimo omogućiti svim svojim dionicima uvid u mjere koje provodimo.

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu održana je konferencija Poslovni sektor za klimatski neutralnu Europu – kako ispuniti ambiciju pomoću ciljeva održivog razvoja i Zelenog plana. Konferenciju su  organizacirali UN Global Compact mreža Hrvatska, Ekonomski fakultet Split, Europski  dokumentacijski centar te Hrvatske udruge poslodavaca i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Uz delegaciju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, okupili su se  predstavnici  poslovnog sektora, državnih institucija i civilnog društva te gostujući stručnjaci  u području klimatskih promjena i održivog razvoja, a u uvodnom dijelu sudjelovao je i Tomislav Ćorić ministar zaštite okoliša i energetike.

U sklopu konferencije održan je panel “Kako poslovni sektor integrira ciljeve održivosti u svoje poslovanje” na kojem je Marinko Došen, predsjednik uprave AD Plastik Grupe opisao je poziciju kompanije na tržištu. „Kako bismo funkcionirali u automobilskoj industriji, moramo biti kvalificirani. To možemo biti samo ukoliko ispunjavamo određene standarde. Autoindustrija ima trendove i modu. Vidljiva su tri  osnovna trenda: sigurnost, smanjenje težine vozila i utjecaj na okoliš. Smanjenje težine vozila utječe na smanjenje potrošnje, a jako puno se vodi briga o utjecaju materijala na okoliš. Kontinuirano ulažemo u razvoj materijala i korištenje najbolje dostupne tehnologije kod izgradnje naših postrojenja i kod upravljanja procesima rada. Što se tiče istraživanja i razvoja materijala, trend  je rada s materijalima koji imaju manju težinu, a bolja svojstva. Imamo pilot postrojenja u kojima radimo testiranja i istraživanje. Zahvaljujući takvom pristupu ostvarujemo ciljane uštede između 15 do 20  posto, u odnosu na konvencionalne materijale. Za primjenu najboljih dostupnih tehnologija strateški smo se odredili prilikom investiranja preko 200 milijuna kuna u dvije najmodernije robotizirane linije bojenje. Vodeći brigu o ekološkom aspektu, izgradili smo i jedno malo postrojenje za obradu otpadnih plinova koji nastaju u proizvodnom procesu. Na taj smo način umnogome  doprinijeli smanjenju negativnog utjecaju na okoliš. Sve su te naše aktivnosti obuhvaćene u važnom dijelu naše strategije koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje.“, kazao je Marinko Došen.